Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/3 - Rodina v nejistotě »

Libor Novosád , Lenka Girgleová

Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením


Medailon autora:

PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD., je poradenský speciální pedagog a sociální pracovník. V domově pro OZP pracuje jako soc. pracovník a manažer kvality soc. služeb. Působí současně jako lektor a nezávislý konzultant, externě přednáší na FSS MU v Brně, CARITAS a CMTF UP v Olomouci. Je předsedou Asociace poraden pro OZP ČR, členem několika odborných pracovních skupin a vědecké rady FSS OU v Ostravě.

Lenka Girgleová pracuje jako řídící pracovnice jednoho z úseků přímé péče ve velkém domově pro OZP. Studuje charitativní a sociální práci na CARITAS a CMTF UP v Olomouci. Absolvovala řadu akreditovaných kurzů a výcviků, mj. zaměřených na práci s klientem i řešení rizikových situací, komunikaci, standardy kvality a individuální plánování.

Abstrakt:

Stať se zaměřuje na možnosti a limity aplikace konceptu sociálního fungování v sociální práci s dospělým klientem s mentálním postižením. Autoři definují mentální retardaci, věnují se charakteristice i proměnám rezidenční péče a v teoretické i aplikační rovině rozebírají koncept sociálního fungování. Sumarizují a analyzují faktory i paradigmata klientovy životní situace, specifikují jeho slabé i silné stránky a definují jeho role. V závěru shrnují východiska dalšího postupu a navrhují možná řešení klientovy nepříznivé situace.

Klíčová slova:

mentální retardace, rezidenční péče, sociální fungování, životní situace, rizikové faktory, aplikovaná paradigmata, klientova situace, možná řešení
Podobné články

Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží
Akademické články Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami
Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny
Akademické články Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace