Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/4 - Občanská společnost a sociální práce »

Eliška Lindovská

Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví


Medailon autora:

Mgr. Eliška Lindovská je studentkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Autorka se ve své disertační práci věnuje tématu bezdomovectví. Na fakultě působí také na pozici vědecké pracovnice v rámci projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. Je členkou Rady Platformy pro sociální bydlení. Jako dobrovolnice se podílí na realizaci projektu Noc venku. V minulosti autorka pracovala jako sociální pracovnice v Ostravě a jako pracovnice v sociálních službách v Londýně a v Oxfordu.

Abstrakt:

Článek si klade za cíl zodpovědět následující otázku: Reflektují současné modely řešící obtíže s bydlením v kontextu sociální práce v českém prostředí diverzitu životních situací a způsoby jejich zvládání? S využitím Paugamových fází sociální diskvalifikace je upravena Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení, která vymezuje základní kategorie osob vyloučených z bydlení a osob bez domova. Následně jsou podrobně popsány v odborných textech vyhledané způsoby zvládání životních situací spojených s chudobou: od popření zhoršující se životní situace s využitím způsobu zvládání „vyhýbání“; přes přijetí a smíření se s danou situací, pomocí „pozitivní“ a „pasívní adaptace“, „instrumentalizace situace“, „zasloužilých chudých“ či mechanismu „diskreditace druhých“; nebo naopak nepřijetí situace, kdy dochází k aktivaci především defenzivních způsobů zvládání; až po naprostý sociální propad jedince, ve své vyhraněné podobě „záměrné exkluze“. Je vytvořena typologie způsobů zvládání obtížných životních situací, která umožňuje nahlédnout způsoby jednání osob s problémy v oblasti bydlení. Poslední část textu se věnuje dvěma stěžejním modelům podporovaného bydlení, „Bydlení až po přípravě“ a „Bydlení především“, a diskutuje jejich užití při zohlednění daných způsobů zvládání obtížných situací lidmi bez domova.

Klíčová slova:

bezdomovectví, sociální diskvalifikace, způsoby zvládání, vícestupňové bydlení, „Bydlení až po přípravě“, „Bydlení především“


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Síťování jakou součást práce s lidmi bez domova
Inspirace Program bydlení v Romodromu
O čem se mluví Nová data o vyloučení z bydlení: Při stávajícím (ne)řešení bytové nouze vyroste v bezdomovectví další generace. Stát tratí miliardy
Inspirace Můžeme dokázat, že se lidé budou do situace bytové nouze dostávat jen výjimečně
O čem se mluví Sociální bydlení – proč a jak?


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace