Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/2 - Sociální práce a chudoba rodin s dětmi »

Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi


Medailon autora:

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Ve výuce a výzkumu se věnuje komunitní sociální práci a sociální práci s rodinou.

Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě, kde vyučuje kurzy Etnické skupiny a Sociální patologie. Dále se věnuje možnostem využití myšlenek sociálního podnikání v sociální práci.

Mgr. Eliška Lindovská vystudovala magisterský obor Sociální práce s poradenským zaměřením na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Několik let pracovala jako sociální pracovnice v neziskovém sektoru v České republice a v Anglii. Od roku 2011 působí jako interní doktorandka na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V rámci své dizertační práce řeší téma vyloučení z bydlení a modely sociální práce s lidmi bez domova. Jako dobrovolnice se podílí na realizaci projektu Noc venku a zabývá se metodou divadla utlačovaných při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami.

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., působí na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě jako odborná asistentka se zaměřením na teorie a metody sociální práce. Ve vědeckovýzkumné oblasti se zabývá historickým výzkumem aplikovaným v sociální práci.

RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D., je vědeckým pracovníkem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V současnosti participuje na výzkumných projektech týkajících se problematiky sociální segregace města a chudoby rodin s dětmi. Postgraduální vzdělání absolvovala v oboru sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr.) a environmentální geografie (Ph.D.). Jejím hlavním vědeckým zaměřením je prostorová diferenciace obyvatel, regionalistika a statistická analýza dat.

Abstrakt:

Cílem článku je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. V první části textu se věnujeme popisu teoretických východisek, zaměřujeme se na konceptualizaci pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analyzujeme fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Ve druhé části prezentujeme výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace (tj. ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou) a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Tímto výzkumem jsme chtěli získat informace a podklady pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.

Klíčová slova:

rodina, chudoba, ohrožení chudobou, způsoby zvládání, sociální práce
Podobné články

Akademické články Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví
O čem se mluví Případové konference
Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
O čem se mluví Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot
O čem se mluví Měla by sociální práce na obecních úřadech ohrozit neziskové organizace?


Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace