Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/1 - Sociální práce a sociální služby »

Ivana Šimíková

Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management


Medailon autora:

Mgr. Ivana Šimíková pracuje jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., kde se dlouhodobě podílí na aplikovaném výzkumu v oblastech sociálního vyloučení, sociálního začleňování a evaluace sociálních programů. Dále působí ve vedení sociální služby, terénního programu v sociálně vyloučených lokalitách. Zároveň je doktorandkou na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU. Prezentovaný text je součástí tezí její disertační práce.

Abstrakt:

Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků, které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.

Klíčová slova:

neziskový sektor, sociální služby, New Public Management, marketizace, institucionalizace, profesionalizace, racionalizace
Podobné články

O čem se mluví Sociálna práca v neziskovom sektore
O čem se mluví Pokušení moci v sociálních službách
Inspirace Dobrovolníci a „uprchlická krize“
Akademické články Motivační systém konkrétní neziskové organizace s ohledem na potřeby zaměstnanců
O čem se mluví Profesní komora: otázky, které jitří spory


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace