Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/2 - Pracovní podmínky sociální práce »

Dana Groulíková, Daniela Jaklová Střihavková

Postoje žáků druhých a třetích tříd se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám: výzva pro sociální práci i speciální pedagogiku


Abstrakt:

Článek odpovídá na otázku „Jaké mají žáci druhých a třetích tříd se zrakovým postižením postoje k užívání alkoholu a cigaret?“. Žáci se zrakovým postižením jsou z hlediska užívání alkoholu a cigaret a jejich rizik velkou neznámou. Výzkumy o jejich postojích nebyly dosud provedeny. Dostupné informace, bádání v jiných oblastech, jejich životní situace, jsou z tohoto hlediska nejednoznačné, avšak naznačují, že by cílová skupina v souvislosti s užíváním drog mohla být spíše riziková. Tímto se zabýváme v první části textu. Vodítkem k tomu, jaké postoje lze očekávat od zrakově postižených, mohou být informace o postojích vidících vrstevníků. I v takto zaměřených výzkumech jsou však bílá místa, jak dále ukazuje tento text. Vzhledem k tomu, že článek prezentuje výsledky našeho výzkumu, stručně se věnujeme i popisu metodiky. Naše zjištění ukazují, že lákavou drogou by mohl být pro zrakově postižené žáky základních škol zvláště alkohol, který je jim dobře známý a běžně užívaný v jejich rodinách. Navrhujeme také tři hypotézy o příčinách chybějící primární prevence u cílové skupiny. V závěru pak nabízíme doporučení pro sociální pracovníky a speciální pedagogy.

Klíčová slova:

zrakově postižení, žák, primární prevence, alkohol, cigarety, postoje, kvalitativní výzkum
Podobné články

Akademické články Measuring Ethnic Attitudes of Young People: Methodological Examinations for Cross-National Research
Akademické články Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči
Akademické články Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory
Akademické články Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?
Akademické články Profesionalita sociálních pracovníků: Známka kvality, anebo procedurální berlička?


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace