Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/4 - Klinická sociální práce »

Jan Kaňák

Postavení diskursu spirituality v sociální práci


Medailon autora:

Mgr. et Bc. Jan Kaňák pracuje jako sociální pracovník v terapeutickém centru Modré dveře a jako asistent na Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK. Je doktorským studentem sociální práce a sociální politiky na FSS MU a ve své disertační práci se zaměřuje na konstrukci výkonu krizově intervenčních služeb v kontextu potkávání diskursu spirituality s dalšími diskursy. Deset let pracoval na Lince bezpečí, se kterou dále spolupracuje při realizaci výcviků krizové intervence.

Abstrakt:

Stať koncipuji jako teoretickou odpověď na položenou otázku hledající místo diskursu spirituality v sociální práci od počátků sociální práce do současné doby. Sociální práci vnímám jako oblast, na jejíž praktické realizaci se diskursy výrazně podepisují. V současné době je jak v kontextu české sociální práce, tak především v kontextu anglicky psané literatury spiritualita vnímána jako součást sociální práce, objevují se texty věnující se spirituálně senzitivním intervencím, posuzováním životní situace s ohledem na spiritualitu a podobně. Diskurs spirituality se nicméně neobjevil v sociální práci jen tak a jeho přijímání, či vylučování z prostoru sociální práce, zdá se, souvisí se širšími společenskými změnami posunu od moderní k postmoderní společnosti. V textu nejprve definuji termíny spirituality, náboženství a uchopení diskursu a dále se věnuji samotnému objevování, či neobjevování se spirituality v sociální práci. Nabídnu členění podle Canda a Furman a zároveň se pokusím, za uvedení příkladů z textů odborných časopisů, navrhnout modifikaci periodizace dle uvedených autorů tak, aby více odpovídala českému kontextu.

Klíčová slova:

spiritualita, náboženství, diskurs, historický pohled
Podobné články

Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře
Akademické články Social Work Students’ Moral Judgement Competence
Akademické články K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?
Akademické články Spirituální potřeby seniorů v sociální péči
Inspirace O životě a díle nestorky československé sociální práce Marie Krakešové


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace