Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/5 - Moc a bezmoc v práci s klientem »

Martin Stanoev

Bezdomovci jako nositelé stigmatu a příjemci pomoci


Medailon autora:

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D., pracuje v Centru empirických výzkumů na Fakultě veřejných politik SU v Opavě, kde se zabývá výzkumem sociálního vyloučení. Deset let pracoval jako sociální kurátor v Brně. Vedle problematiky bezdomovectví se zaměřuje na problematiku drogové závislosti a sociální pedagogiku. Vyučuje sociální práci a metody výzkumu.

Abstrakt:

Článek analyzuje současnou situaci v sociální práci s bezdomovci v ČR a navrhuje vhodné postupy pro sociální práci s touto cílovou skupinou. Vychází z reflexe praxe sociální práce i teoretických a empirických studií bezdomovectví. Teoretickým východiskem je koncept stigmatu E. Goffmana. Článek se zabývá problematikou případové práce v kontextu strukturálních podmínek této činnosti. Autor chápe skupinu bezdomovců jako skupinu „marginálních mezi marginálními“.

Klíčová slova:

bezdomovectví, stigma, sebereflexivní metodologie, společenská smlouva, sociální práce
Podobné články

O čem se mluví Výzkum je, to co je, nikoliv vždy to, co by si metodolog přál
Akademické články Násilí v procesech marginalizace žen v oblasti poskytování placených sexuálních služeb
Akademické články Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska
O čem se mluví Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců
O čem se mluví Fokus Praha o mediálních výrocích o lidech se zkušeností s duševním onemocněním


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace