Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/3 - Podniková sociální práce »

Leoš Zatloukal

Práce se „zakázkami“ v psychoterapii a poradenství – systemický přístup


Medailon autora:

Mgr. Leoš Zatloukal vystudoval sociální práci se zaměřením na poradenství na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné době je studentem doktorského studia klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě, rovněž je frekventantem komplexního výcviku v psychoterapii. Pracoval jako kurátor pro mládež, sociální kurátor, pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb. V současnosti pracuje jako sociální pracovník a poradce na azylovém domě pro bezdomovce, má soukromou poradenskou praxi, vyučuje poradenské/ psychoterapeutické přístupy v rámci předmětu Teorie a metody sociální práce na VOŠ Caritas a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působí jako krajský metodik komunitního plánování sociálních služeb.

Abstrakt:

Příspěvek se věnuje zakázkám, tedy dohodám o spolupráci, a to v kontextu poradenské a psychoterapeutické práce s klienty. V první části je věnována pozornost dojednávání zakázky s klientem. Jsou zde prezentovány postupy a techniky vycházející z tzv. „krátkých terapií“, usnadňující dojednání zakázky s klienty. Východiskem v této části je zejména teoretický model práce na zakázce (Ludewig, 1994). V druhé části příspěvku se autor zabývá dalšími zakázkami – často latentními a nereflektovanými –, které se v poradenské praxi objevují. Tyto (externí) zakázky nevznikly dojednáváním s klientem a nezřídka působí řadu potíží či dokonce etických dilemat pomáhajících pracovníků. V této části jsou prezentovány postupy zjišťování informací, které usnadňují orientaci pracovníka ve spletité síti různých zakázek, a jsou nabídnuty i určité podněty k reflexi pracovníkovy pozice a role. Uvedená témata jsou ilustrována příklady z praxe.

Klíčová slova:

poradenství, psychoterapie, zakázka, systém
Podobné články

O čem se mluví Zakázka na služby pro Kampaň proti násilí z nenávisti
O čem se mluví Model „občan radí občanovi“ u nás už neexistuje
O čem se mluví Jste nadmíru citliví? Ilse Sand vám v nové knize dokáže, že přecitlivělost není slabost
Inspirace Věřím v modalitu sociální práce a psychoterapie
O čem se mluví Návrat domů


Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace