Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/3 - Bydlení chudých »

Anna Krausová, Monika Ottová, Richard Palatý

Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě


Medailon autora:

Mgr. Anna Krausová, Ph.D., je vedoucí Katedry sociálních věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Zaměřuje se při přednáškové a publikační činnosti na oblast sociální politiky, makrometod sociální práce a projektového řízení. Aktivně působí jako dobrovolník v neziskové organizaci Vzájemné soužití, o. p. s., jehož je spoluzakladatelkou.

Bc. Monika Ottová vystudovala bakalářský obor Sociální práce na FSS OU, kde v současné době studuje 2. ročník navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě studia.

Bc. Richard Palatý vystudoval bakalářský obor Sociální práce na FSS OU, kde v současné době studuje 2. ročník navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce v kombinované formě studia.

Abstrakt:

Příspěvek prezentuje výsledky terénního výzkumu (SGS03/FSS/2015), který byl realizován Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě v období červenec–září 2015 a jehož cílem bylo zjistit příčiny, které vedou rodiny s dětmi k životu na ubytovně, a zjistit, jaké mají rodiny s dětmi potřeby v oblasti bydlení. Terénní výzkum byl zaměřen na nízkopříjmové rodiny s dětmi žijící na ubytovnách (dle typologie ETHOS se jedná o osoby bez bytu) na území statutárního města Ostrava. Pozornost byla rovněž zaměřena na zjištění, jakým způsobem chtějí rodiny s dětmi svou situaci v oblasti bydlení řešit a jak hodnotí své možnosti a pomoc při získání bydlení. Situace rodin s dětmi, které se ocitají v bytové nouzi a jsou nuceny žít na ubytovnách, vyžaduje řešení za pomoci využití komplexního souboru nástrojů, ve kterém významnou úlohu představuje rozvoj a podpora sociální práce, která se bude zaměřovat na zprostředkování přístupu k adekvátnímu bydlení a jeho udržení, či koordinace aktivit na místní úrovni za účelem zprostředkování odpovídající formy sociálního bydlení.

Klíčová slova:

rodiny s dětmi, ubytovny, bydlení, potřeby, doplatek na bydlení, Ostrava
Podobné články

Inspirace Program bydlení v Romodromu
Akademické články Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví
O čem se mluví Koncepce bydlení a její pilotní ověření v Ostravě
O čem se mluví Nová data o vyloučení z bydlení: Při stávajícím (ne)řešení bytové nouze vyroste v bezdomovectví další generace. Stát tratí miliardy
Inspirace Můžeme dokázat, že se lidé budou do situace bytové nouze dostávat jen výjimečně


Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace