Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/3 - Bydlení chudých »

Radka Janebová, Hana Valová

Mohou za nepokoje na Šluknovsku v roce 2011 Romové? Rekonstrukce událostí z pohledu sociálních pracovnic a dalších participantů


Medailon autora:

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice v Občanském sdružení Salinger v projektu Triangl, kde se věnuje sanaci rodiny a moderování případových konferencí. Zabývá se kontexty rozhodování v sociální práci a genderovými aspekty sociální práce.

Mgr. Hana Valová, absolventka magisterského oboru sociální práce na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Do roku 2013 působila jako sociální pracovnice pro osoby ohrožené domácím násilím v Intervenčním centru Liberec, odkud odešla do soukromého sektoru. Nadále se však věnuje výzkumnému bádání v oblasti sociální práce.

Abstrakt:

Cílem našeho textu je prezentovat pohledy sociálních pracovnic a dalších sociálně aktivních participantů na příčiny nepokojů ve Šluknovském výběžku v roce 2011 v kontextu kritické praxe sociální práce. Veřejný, politický a mediální diskurs zdůrazňoval spíše příčiny individuální, kladl důraz na agresivitu a nepřizpůsobivost Romů, naopak nevěnoval příliš pozornost kontextu sociálních problémů ve Šluknovském výběžku a strukturálním příčinám. Chtěly jsme zjistit, zda a jak tento diskurs sdílely i sociální pracovnice, či reflektovaly i jiné možné příčiny eskalace sociální situace. Pohled sociálních pracovníků následně hodnotíme v kontextu kritické praxe sociální práce. K dosažení cíle jsme využily kvalitativní výzkumnou strategii s využitím narativní analýzy. Rekonstrukce možných příčin událostí na Šluknovsku z pohledu sociálních pracovnic ukazuje i alternativní příběhy sociálních nepokojů k mediálnímu, veřejnému a politickému diskursu.

Klíčová slova:

sociální nepokoje, Šluknovský výběžek, protiromské demonstrace, sociální práce, kritická praxe
Podobné články

Akademické články Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem
Inspirace Ke komunitní práci mě dovedl osud
Inspirace Capability přístup jako příklad kriticky reflektující praxe sociálních pracovníků
Akademické články Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci
Akademické články Kritická sociální práce – příležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace