Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/3 - Bydlení chudých »

Monika Bjelončíková, Vendula Gojová

Nezamýšlené důsledky označení „sociálně vyloučená lokalita“


Medailon autora:

Mgr. Monika Bjelončíková je doktorandkou druhého ročníku studijního oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své disertační práci se zabývá sociálními důsledky onemocnění virem HIV/AIDS.

Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své pedagogické a výzkumné praxi se zabývá především tzv. problematikou etnických a menšinových skupin.

Abstrakt:

Text seznamuje s částí výsledků výzkumu provedeného metodou participativního výzkumu zakotveného v komunitě. Výzkum byl realizován v tzv. sociálně vyloučené lokalitě a byl orientován na identifikaci a analýzu potřeb jejích obyvatel a obyvatel jejího sousedství. Cílem předloženého textu je pomocí výzkumných výsledků, konceptu sociálního vyloučení a etiketizační teorie reflektovat nezamýšlené důsledky, které může přinést označení určitého území jako sociálně vyloučeného. Tato reflexe je orientována především vnímáním samotných obyvatel sociálně vyloučené lokality a jejího sousedství.

Klíčová slova:

sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, participativní výzkum, etiketizační teorie
Podobné články

Akademické články Postoje komunálních politiků k sociálně vyloučeným lidem / sociálně vyloučené lokalitě
O čem se mluví Rozhovor s Davidem Beňákem, ředitelem Agentury pro sociální začleňování
Akademické články Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení
Inspirace Komunitní práce v Kolíně se zaměřením na organizaci Prostor+ 
O čem se mluví Výzkum je, to co je, nikoliv vždy to, co by si metodolog přál


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace