Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/5 - Sociální práce a sociální podnikání »

Ester Danihelková

Ekonomické předměty v bakalářském studijním programu sociální práce


Medailon autora:

Ing. Ester Danihelková je absolventkou Vysoké škole ekonomické v Praze a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá problematikou ekonomiky neziskových organizací. Vyučuje ekonomické předměty na CARITAS Vyšší odborné škole sociální Olomouc a současně na Katedře křesťanské sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v bakalářském i magisterském studijním programu sociální práce. V přednáškové, lektorské a publikační činnosti se věnuje tématu sociální ekonomiky.

Abstrakt:

Sociální podnikání je v současné společnosti stále zajímavější i pro studenty sociální práce. Na českých univerzitách jsou pro sociální podnikání připravováni spíše studenti ekonomicky zaměřených oborů než v rámci bakalářského (případně magisterského) studia sociální práce. Ekonomické znalosti a dovednosti jsou ale klíčovým předpokladem nejen pro budoucí pracovní uplatnění a případně sociální podnikání, ale i součástí všeobecného vzdělání a žádanou odbornou kompetencí také ve vztahu k řešení životních situací klientů. Na základě výsledků šetření analyzujeme názory současných i minulých studentů na přínosy ekonomických předmětů pro uplatnění na trhu práce. Navrhujeme doplnění minimálních standardů vzdělávání sociálních pracovníků o oblast sociální ekonomiky.

Klíčová slova:

sociální práce, sociální podnikání, vzdělávací programy, ekonomické znalosti, ekonomické dovednosti, pracovní uplatnění
Podobné články

Akademické články Problematika zadlženosti rodín v Slovenskej republike s detailnejším pohľadom na región východného a západného Slovenska
Akademické články Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami
O čem se mluví Nerovné odměňování v kontextu České republiky a Norska
Akademické články Bariéry v pracovním uplatnění osob s dlouhodobým duševním onemocněním
O čem se mluví Není schopen výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek, a přesto pracuje…


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace