Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/5 - Sociální práce a sociální podnikání »

Jan Kaňák

Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře


Medailon autora:

Mgr. Jan Kaňák pracuje jako sociální pracovní a krizový intervent v Terapeutickém centru Modré dveře a také jako asistent na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje teoriím sociální práce (s přihlédnutím k diskursivní povaze práce a spirituálnímu diskursu v sociální práci), tématům týkajícím se krizové intervence a metodologii výzkumu. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity studuje doktorský studijní program a v disertačním výzkumu se věnuje konstrukci dělání sociální práce v situacích, kdy se setkávají diskursy profesionality a spirituality. Deset let pracoval na Lince bezpečí, se kterou dále spolupracuje při realizaci výcviku v telefonické krizové intervenci.

Abstrakt:

Předkládaná stať odpovídá na otázku: Jaké sociální konstrukce vztahu profesionálního diskursu a diskursu spirituality v sociální práci je možné najít v současné odborné literatuře? Nejprve v textu definuji Geeho kategorie, pomocí nichž analyzuji konstrukce vztahu diskursů, následně základně vymezím profesionální a spirituální diskurs v kontextu sociální práce. Výstupy analytické části jsou založeny na diskursivní analýze vybraných odborných textů. Analýzy 71 textů ukazují, že lze prostor konstrukcí rozdělit podle dvou os: profesionálně – spirituální exklusivismus a prospěchu konajícího / objektu intervencí. V tomto prostoru lze popsat pět konstrukcí souvztažnosti obou diskursů, a to sice: spirituálně senzitivní sociální pracovník, duchovní pracovník inspirovaný sociální prací, spirituálně senzitivní sociální práce, spirituálně orientovaná sociální práce a teologie senzitivní k sociální práci. Rozdíl mezi nimi je především v tom, zda je očekávané společenské dobro vázané na klienta, pracovníka, či na spásu (Boha), a také v tom, jaké intervence jsou vnímány jako adekvátní.

Klíčová slova:

diskurs, profesionální pojetí, spiritualita, diskursivní analýza
Podobné články

Akademické články Profesionalita sociálních pracovníků: Známka kvality, anebo procedurální berlička?
Akademické články Postavení diskursu spirituality v sociální práci
Akademické články Náboženské interpretace motivující k sociální práci
Akademické články Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Akademické články Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci a ich kontext a štruktúra


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace