Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/6 - Sociální práce a násilí na ženách »

Barbora Holubová, Mária Ďurčíková

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku – analýza dát a prínosu po roku fungovania


Medailon autora:

Mgr. Barbora Holubová, PhD., je absolventkou katedry sociológie Univerzity Komenského v Bratislave (2005), kde v roku 2013 získala doktorský titul. Zaoberá sa výskumom a politikami rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách. Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých správ a analýz prevalencie a administratívnych údajov v oblasti násilia na ženách.

 Mgr. Mária Ďuríčková vyštudovala sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Počas päťročného vysokoškolského štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v detských domovoch. Absolvovala 190hodinový výcvik v oblasti násilia páchaného na ženách. V roku 2015 pracovala ako poradkyňa a neskôr ako vedúca poradkýň na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie.

Abstrakt:

Na Slovensku bola vo februári 2015 zriadená Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ). Teoretickými východiskami práce na linke sú minimálne štandardy Rady Európy pre poskytovanie špecializovanej podpory ženám so skúsenosťou s násilím a feministická sociálna práca. V roku 2015 bolo zaznamenaných 6700 prichádzajúcich volaní. Z toho bolo okamžite prijatých 74,3 % hovorov. Prijatých hovorov od žien so skúsenosťou s násilím bolo 2829, čo predstavuje 495 žien a priemerne 5,7 hovoru na jednu ženu. Najčastejšie volali ženy vo veku 31‒39 rokov, žijúce v násilnom vzťahu do 5 rokov. Partnerské násilie tvorilo 85,7 %. Ženám boli najčastejšie poskytnuté kontakty na mimovládne organizácie, posilňujúci rozhovor alebo asistencia pri hľadaní bezpečného ubytovania. V kazuistikách bola identifikovaná rôznorodosť foriem a vzorcov násilia, ktoré manželia/partneri voči ženám používajú na udržanie kontroly. Prácou na linke bolo možné identifikovať nedostatkovosť, ako aj kvalitu nadväzujúcich služieb podpory a pomoci.

Klíčová slova:

krízová linka, rodovopodmienené násilie, ženy, zhodnotenie efektívnosti
Podobné články

O čem se mluví Profesionální pomoc je velmi složitá záležitost
Inspirace „Stačia Vám stanovy a kolok“
Akademické články Násilie páchané na rómskych ženách v partnerských vzťahoch
O čem se mluví Reportáž z konference "Krizová pomoc jako specializace sociální práce"
Akademické články Přístup pracovníků linek důvěry k opakovaně volajícím klientům


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace