Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/3 - Sociální práce, zdraví a životní styl »

Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů – téma pro sociální práci?


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, ve své disertační práci se věnuje tématu Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech. Dále je studentkou kombinované formy doktorského studia v oboru Klinická psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je také stipendistkou města Ostravy.

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve výuce a výzkumu se věnuje komunitní sociální práci a sociální práci s rodinou. Pravidelně publikuje v české i zahraniční odborné literatuře.

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS., je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá genderovými předsudky a stereotypy v praxi sociální práce a genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků.

Abstrakt:

Ambicí autorek je prostřednictvím výsledků realizované přehledové studie na témata zdraví obyvatel a obyvatelek azylových domů a jejich přístupu ke zdravotním službám vnést tuto problematiku do oblasti zájmu sociální práce. Svou pozornost zaměřily autorky především na fyzické a psychické zdraví osob v azylových domech, zdraví žen z azylových domů a možnosti využívání zdravotnických služeb osobami žijícími v azylových domech. Autorky chtějí upozornit na potřebu tvorby komplexní podkladové analýzy v oblasti zdraví obyvatel azylových domů v České republice pro účely rozvoje sociální práce a sociálních služeb určených této cílové skupině.

Klíčová slova:

azylový dům, bezdomovectví, sociální práce, zdraví, zdravotní služby

Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Objektivní posouzení zdravotní situace – přání otcem myšlenky?
O čem se mluví Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců
Akademické články Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi
Inspirace Vznikla mapa služeb pro lidi bez domova
Inspirace Prevence nadváhy je součástí zdravého životního stylu lidí na vozíku


Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace