Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Tatiana Žiaková, Lenka Lukáčová

Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku


Medailon autora:

Mgr.Tatiana Žiaková, PhD., vyštudovala odbor Sociálna práca na Fakulte sociálnej práce a zdravia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2014 úspešne ukončila interné doktorandské štúdium v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. V súčasnej dobe pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne sa v súčasnosti venuje vedeckovýskumnej činnosti zameranej na sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Mgr. Lenka Lukáčová vyštudovala odbor Sociálna práca na FF UPJŠ v Košiciach. Od roku 2015 študuje ako interná doktorandka v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne sa doposiaľ venovala tematike syndrómu vyhorenia a rozvoju komunikačných spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. 

Abstrakt:

Príspevok ponúka v teoretickej rovine analýzu základných pojmov syndrómu vyhorenia. Empirická časť výsledkov autorského výskumu ponúka zistenia týkajúce sa problematiky syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov a pracovníčok pracujúcich s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Z výsledných zistení vyplýva, že sociálni pracovníci, ktorí v rámci výkonu svojej práce prichádzajú denne do kontaktu s vyšším počtom klientov s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach dlhodobej rezidenčnej starostlivosti, sú viac ohrození syndrómom vyhorenia.

Klíčová slova:

sociálny pracovník, sociálne služby, mentálne znevýhodnenie, syndróm vyhorenia
Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Supervízia, syndróm vyhorenia, etický kódex supervízie a mnoho ďalšieho
Akademické články Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
Fakta, dokumenty, legislativa Revízia slovenského etického kódexu
Akademické články Sociálne zabezpečenie v ozbrojených silách Slovenskej republiky, motivácia alebo neznalosť


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace