Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Michaela Skyba

Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Medailon autora:

Mgr. Michaela Skyba, PhD., absolvovala doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v odbore Sociálna práca. V súčasnosti pôsobí na Inštitúte edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove ako odborná asistentka. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje téme školskej sociálnej práce, service-learningu a sociálnej práci s deťmi so syndrómom CAN a ich rodinami.

Abstrakt:

Pri definovaní a vymedzení moci prevláda značná variabilita či nejednotnosť. V sociálnej praxi sa je dokonca možné stretnúť s eliminujúcim pohľadom na tento fenomén, ktorý môže prispievať ku šíreniu stereotypov a k redukcionistickému pohľadu na sociálnu prácu a jej význam pri pomoci klientom a klientkám. Znemožňuje tak rozoznať potenciál sociálnej práce prispievať k sociálnym zmenám, sociálnej súdržnosti, posilneniu a oslobodeniu ľudí a tým i k naplneniu jej poslania. Kľúčovú úlohu pri riešení týchto otázok zohráva aj pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Výskumne orientovaný príspevok preto, opierajúc sa o vybrané teoretické koncepty, ponúka analýzu reflexií študentiek sociálnej práce na vnímanie profesijnej moci v praxi sociálnej práce a identifikuje význam zistení pre vzdelávanie v sociálnej práci.

Klíčová slova:

profesijná moc, sociálna práca, vzdelávanie, sociálna prax

Podobné články

Akademické články Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Sociálna opora onkologicky chorých žien – základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov


Nabídka nových knih

obalka
Třetí vlna...
Miloš Šlepecký...
obalka
Lidé lži
Scott M. Peck
obalka
Mé dítě má ADHD
Alison M. Thompson
obalka
Mužský narcis...
Raphael M. Bonelli
obalka
Pověz mi...
Martine F. Delfos
obalka
Trénink psychi...
Fabienne Berg
obalka
Člověk a jeho...
Carl G. Jung

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace