Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Milada Martinková, Eva Biedermanová

Šetření problematiky zadlužování a exekucí v České republice se zaměřením na osoby seniorského věku


Medailon autora:

PhDr. Milada Martinková, CSc., je výzkumnou pracovnicí v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zabývá se dlouhodobě oběťmi trestné činnosti a problematikou různých sociálně patologických jevů.

Mgr. Eva Biedermanová pracuje jako výzkumná pracovnice v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci od roku 2009, jejím zaměřením je penologie. V současné době se věnuje především problematice stárnoucí vězeňské populace.

Abstrakt:

Cílem příspěvku je shrnout dostupné aktuální poznatky o exekucích vůči seniorům. Při zpracování textu byla použita odborná literatura, poznatky získané ze studia oficiálních dokumentů týkajících se exekucí – především vládních a právních dokumentů, analýza statistických dat vybraných relevantních institucí a vybraných dluhových poraden. Zjištění ukazují, že senioři často podceňují hrozící rizika při svém zadlužování. Z provedeného šetření vyplynula potřeba hlouběji zkoumat problematiku zadlužování seniorů s cílem zajistit více informací pro poskytnutí cílenější a účinnější prevence.

Klíčová slova:

senioři, dluhy, exekuce, dluhové poradny

Podobné články

Akademické články Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku
O čem se mluví Aliance proti dluhům vítá snížení odměn pro advokáty u menších sporů
O čem se mluví V „boji o děti“ se bez legislativních změn neobejdeme
O čem se mluví Stát a prevence předlužování
Akademické články Dobrovolnictví jako příležitost k mezigeneračnímu učení


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace