Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Soňa Vávrová, Jitka Vaculíková

Preference české populace při zajištění péče v období závislosti v seniorském věku


Medailon autora:

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., vystudovala doktorský studijní obor sociální práce na Ostravské
univerzitě, kde se i v oboru sociální práce habilitovala. V současné době působí jako vědecká
pracovnice Centra výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce
a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem
jejich transformace spojeným s deinstitucionalizací.

Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je absolventkou doktorského studijního programu Pedagogika
na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako výkonná redaktorka časopisu Sociální pedagogika |
Social Education a jako ředitelka Centra výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Výzkumně se zabývá především motivačními aspekty autoregulace učení a procesem proaktivního chování.

Abstrakt:

Stárnutí české populace implikuje celou řadu problémů řešitelných za využití intervencí sociální práce. Jedním z palčivých témat je způsob zajištění péče v případě, kdy se díky vyššímu věku a zdravotnímu stavu stává člověk závislým na pomoci druhých osob. Cílem studie bylo na základě výsledků reprezentativního výzkumu české dospělé populace (N = 4161) zaměřeného na preference forem a způsobů péče v seniorském věku poukázat na tzv. bílá místa na mapě sociální práce, a to nedostatečnou podporu neformální péče a potažmo pečovatelů zajišťujících péči o osobu blízkou v přirozeném sociálním prostředí. Předložený výzkum byl založen na kvantitativním metodologickém přístupu s využitím explorační metody dotazování, jež bylo součástí širšího sběru dat iniciativy SHARE Wave 6. Z výsledků vyplynulo, že nejčastěji byla českou populací preferována nejpřirozenější forma sociální pomoci, tj. pomoc a péče rodinných příslušníků (39 %), popřípadě kombinace této péče s terénní či ambulantní sociální službou (25 %).

Klíčová slova:

senior, sociální služba, neformální péče, přirozené sociální prostředí, domov pro seniory

Podobné články

Akademické články Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: příklad Pečovatelské služby
Akademické články Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století
Inspirace Vidí senioři "domov pro seniory" jako opravdový domov? Ze zkušenosti sociální pracovnice
Akademické články Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory
O čem se mluví Zahradní terapie jako aktivizační technika pro seniory s demencí


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace