Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Soňa Vávrová, Jitka Vaculíková

Preference české populace při zajištění péče v období závislosti v seniorském věku


Medailon autora:

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., vystudovala doktorský studijní obor sociální práce na Ostravské
univerzitě, kde se i v oboru sociální práce habilitovala. V současné době působí jako vědecká
pracovnice Centra výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce
a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem
jejich transformace spojeným s deinstitucionalizací.

Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je absolventkou doktorského studijního programu Pedagogika
na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako výkonná redaktorka časopisu Sociální pedagogika |
Social Education a jako ředitelka Centra výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. Výzkumně se zabývá především motivačními aspekty autoregulace učení a procesem proaktivního chování.

Abstrakt:

Stárnutí české populace implikuje celou řadu problémů řešitelných za využití intervencí sociální práce. Jedním z palčivých témat je způsob zajištění péče v případě, kdy se díky vyššímu věku a zdravotnímu stavu stává člověk závislým na pomoci druhých osob. Cílem studie bylo na základě výsledků reprezentativního výzkumu české dospělé populace (N = 4161) zaměřeného na preference forem a způsobů péče v seniorském věku poukázat na tzv. bílá místa na mapě sociální práce, a to nedostatečnou podporu neformální péče a potažmo pečovatelů zajišťujících péči o osobu blízkou v přirozeném sociálním prostředí. Předložený výzkum byl založen na kvantitativním metodologickém přístupu s využitím explorační metody dotazování, jež bylo součástí širšího sběru dat iniciativy SHARE Wave 6. Z výsledků vyplynulo, že nejčastěji byla českou populací preferována nejpřirozenější forma sociální pomoci, tj. pomoc a péče rodinných příslušníků (39 %), popřípadě kombinace této péče s terénní či ambulantní sociální službou (25 %).

Klíčová slova:

senior, sociální služba, neformální péče, přirozené sociální prostředí, domov pro seniory
Podobné články

Akademické články Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století
Akademické články Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních služeb pro seniory v ČR: příklad Pečovatelské služby
Inspirace Vidí senioři "domov pro seniory" jako opravdový domov? Ze zkušenosti sociální pracovnice
Akademické články Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory
Akademické články Role klíčového pracovníka v domově pro seniory


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace