Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Vladimír Fišera, Michal Klapal, Marek Šimůnek

Princip dvojího účinku v sociální práci


Medailon autora:

Mgr. Vladimír Fišera je doktorandem oboru Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií UK.

Mgr. Michal Klapal je etoped a terapeut s praxí ve školství a sociálních službách a je doktorandem oboru Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií UK.

PhDr. Marek Šimůnek, MBA, má dlouholetou praxi v oblasti sociální rehabilitace osob se zrakovým postižením a nyní působí jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové.

Abstrakt:

Cílem příspěvku je představit sociálním pracovníkům princip dvojího účinku, etickou teorii, která se snaží hledat morálně správné rozhodnutí v situaci, kdy nějaké rozhodnutí způsobí jak dobrý, tak také špatný či nežádoucí účinek. Autoři chtějí posoudit, zda je princip dvojího účinku použitelný jako nástroj morálního rozhodování v praxi sociálního pracovníka. První část objasňuje princip dvojího účinku ve znění navrhovaném filosofem Davidem Černým. Druhá část je zaměřena na kritiku tohoto principu a možná nebezpečí vyplývající z jeho jednostranného výkladu. Třetí část je věnována praxi sociální práce. Na dvou reálných příkladech se tu autoři snaží posoudit, zda je skutečně možné princip dvojího účinku využít v praxi, což usnadní morální rozhodování sociálních pracovníků.

Klíčová slova:

etika, morálka, princip dvojího účinku, sociální práce

Podobné články

Akademické články Applying Approaches from Moral Philosophy, Especially Virtue Ethics, When Facing Ethical Dilemmas in Social Work
O čem se mluví Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti
Akademické články Sociální spravedlnost před novými výzvami – Úvahy ze sociálněetické perspektivy
O čem se mluví Practising Social work Ethics around the World. Cases and commentaries
Akademické články Nedostatečná definice pojmu „hodnota“ jako zásadní problém etiky sociální práce


Nabídka nových knih

obalka
Třetí vlna...
Miloš Šlepecký...
obalka
Lidé lži
Scott M. Peck
obalka
Mé dítě má ADHD
Alison M. Thompson
obalka
Mužský narcis...
Raphael M. Bonelli
obalka
Pověz mi...
Martine F. Delfos
obalka
Trénink psychi...
Fabienne Berg
obalka
Člověk a jeho...
Carl G. Jung

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace