Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Roman Baláž

Profesionalita sociálních pracovníků: Známka kvality, anebo procedurální berlička?


Medailon autora:

Mgr. Roman Baláž, Ph.D., je výzkumníkem Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci FSS
MU a odborným asistentem na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU. Zaměřuje
se na problematiku institucionalizace sociální práce, pracovních podmínek sociální práce
a organizačních podmínek integrace migrujících v ČR.

Abstrakt:

Předkládaný empirický text hledá odpovědi na otázku: „Jak sociální pracovníci konstruují profesionalitu sociálních pracovníků?“ Pro zodpovězení otázky byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Výzkumnou metodou je interpretativní analýza významu, která metodicky a konceptuálně čerpá z kombinace kritické diskursivní psychologie a post-strukturalistické diskursivní analýzy. Při rozboru dat je užito analytických konceptů interpretačních repertoárů, subjektových pozic a limitních typů. Nástrojem sběru dat jsou hloubkové individuální i dvojité rozhovory a skupinové diskuse s celkem osmnácti sociálními pracovníky. Profesionalita sociálních pracovníků získává v konstrukcích respondentů dvě možné podoby. Za prvé, podobu procedurální berličky, jejímž úkolem je podpořit sociální pracovníky při zvládání nejistoty při práci s klienty, anebo zakrýt bezradnost či nezájem sociálních pracovníků o klienty. Za druhé, podobu určité známky kvality sociálních pracovníků, kterou jim uděluje systém, anebo klienti. Závěry práce přispívají diskusi o profesionalizaci sociální práce v ČR tím, že nabízí porozumění, proč sociální pracovníci mohou o profesionalitu usilovat a proč ji mohou odmítat.

Klíčová slova:

profese, profesionalizace, sociální práce, kvalitativní výzkum, diskursivní institucionalismus, diskursivní analýza, systém, procedury, životní svět, zapojení, participace

Podobné články

Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře
O čem se mluví Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci
O čem se mluví Zpřístupnili jsme plné verze časopisů vydaných v roce 2014
O čem se mluví Informace o stavu připravovaného profesního zákona
O čem se mluví Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Trénink psychi...
Fabienne Berg
obalka
Člověk a jeho...
Carl G. Jung
obalka
Dyspraxie
Olga Zelinková
obalka
Mužský kód
Robert Garfield
obalka
Nikdy není pozdě...
Ben Furman...
obalka
Trénink mentální...
Jana Bílková
obalka
To je ono!
Jana Peclová

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace