Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/6 - Sociální práce a neformální péče »

Petr Vojtíšek

Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR


Medailon autora:

PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.,  je absolventem Katedry sociální práce FF UK, kde působí jako odborný
asistent. Od roku 2006 působí ve vedoucích pozicích v sociálních službách a svůj profesní zájem
obrací k oblasti managementu v sociální práci a sociální politice. Od roku 2010 vede soukromou
praxi jako lektor a konzultant v oblasti řízení a vedení sociálních institucí a projektů.

Abstrakt:

Článek přináší přehled o vnímání sociální práce v ČR samotnými sociálními pracovníky. Je výstupem ze série diskusních setkání se sociálními pracovníky a dalšími profesionály, kteří v sociální práci působí (vzdělavatelé, zástupci samospráv apod.). Sociální práce je stále vnímána na pomezí profesionální činnosti a svébytné profese, a právě i pohled na tuto hranici je předmětem zájmu tohoto textu. Článek přináší přehled názorů sociálních pracovníků a jejich zkušenosti s vnímáním profese jinými profesionály i laiky, dále definuje nástroje pro zvýšení prestiže profese sociální práce a věnuje se otázkám kolem profesního zákona a profesního sdružování. Díky řadě diskusí se sociálními pracovníky máme další významný zdroj informací o stavu profese sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, profese, profesní komora, multidisciplinární tým, vzdělávání

Podobné články

O čem se mluví Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci
O čem se mluví Otevřený dopis tří organizací sdružujících sociální pracovníky: Komoru potřebujeme a chceme
O čem se mluví Informace o stavu připravovaného profesního zákona
Akademické články Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání
Akademické články Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace