Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Leoš Zatloukal, Lenka Tkadlčíková

„Pomoc“ a „kontrola“ v poradenské praxi sociálních pracovníků z pohledu přístupu zaměřeného na řešení


Medailon autora:

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., je lektorem kurzů a výcviků v institutu Dalet, vyučuje také
na Univerzitě Palackého v Olomouci (CMTF).

Mgr. Lenka Tkadlčíková je studentkou Ph.D. studia „Sociální a spirituální determinanty zdraví“
na Univerzitě Palackého v Olomouci (CMTF), působí také jako vyučující na CARITAS-VOŠ
Olomouc.

Abstrakt:

Cíle : Článek se zaměřuje na koncepty „pomoci“ a „kontroly“ v kontextu poradenství z perspektivy přístupu zaměřeného na řešení. Cílem textu je popsat několik teoretických modelů, které mohou být užitečné pro reflexi „pomoci“ a „kontroly“, a zároveň jsou kompatibilní s principy a důrazy zvoleného přístupu. Teoretická východiska : V textu vycházíme z přístupu zaměřeného na řešení a šířeji rovněž ze systemických/postmoderních přístupů. METODY: V článku jsou prezentovány modely popisující různé aspekty nebo pohledy na téma „pomoci“ a „kontroly“, které pocházejí buď přímo z přístupu zaměřeného na řešení, nebo z příbuzných teorií. Všechny modely jsou kriticky zhodnoceny a „asimilovány“ do zvoleného přístupu. Na příkladu z praxe jsou pak popsány možnosti jejich využití. VÝSLEDKY: Je popsáno sedm modelů reflexe „pomoci“ a „kontroly“, přičemž pět se zabývá „užší“ perspektivou dyády pracovník–klient a zbývající dva volí „širší“ perspektivu dalších aktérů v sociálním kontextu. Každý model je krátce představen, kriticky zhodnocen z perspektivy zvoleného přístupu a je naznačen způsob práce s ním na příkladu z praxe. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Reflexe „pomoci“ a „kontroly“ může přispět k hlubší reflexi spolupráce s klienty v poradensky zaměřené praxi sociálních pracovníků. Popsané modely nabízejí vodítka pro posilování spolupráce i nápravu případných problémů v této oblasti.

Klíčová slova:

sociální práce, poradenství, přístup zaměřený na řešení, spolupráce

Podobné články

Akademické články Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení
Akademické články Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými
Akademické články Moc ve vztahu sociálního pracovníka a klienta uplatněná z pohledu PCA
O čem se mluví V Česku vznikl Institut prevence a řešení předlužení. Povede jej Radek Hábl, autor Mapy exekucí
Akademické články Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace