Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Veronika Benešová, Edita Šmidmajerová

Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření


Medailon autora:

Mgr. Veronika Benešová, Ph.D., je odbornou asistentkou Ústavu sociálních a speciálně-pedagogických věd na ZSF JU. Věnuje se supervizím a koučinku. Nyní absolvuje výcvik systemické supervize. Oblast dalšího zkoumání se týká genderové problematiky, sociálních patologií a sociologie. Postgraduální studium věnovala otázce homosexuálně orientovaných osob. Spolupracuje s homosexuálně orientovanou komunitou po celé České republice a vybranými organizacemi v Anglii, na Slovensku, v Rakousku a Německu. Od roku 2004 uděleno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – R.N. dosud.

Mgr. Edita Šmidmajerová pracuje jako sociální pracovnice. Studovala na ZSF JU obor rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Svou diplomovou práci zaměřila na problematiku syndromu vyhoření a na supervizi. Je odbornou referentkou oddělení sociálně-právní ochrany.

Abstrakt:

CÍLE: Text se zaměřuje na syndrom vyhoření jako účinný nástroj v prevenci syndromu vyhoření, včetně orientace na rizikové skupiny lidí, které nejčastěji syndrom vyhoření postihuje. Teoretická východiska : Každý pracovník, především pak pracovník v pomáhajících profesích by měl být informován o stresu a o procesu vyhoření, aby se naučil rozeznat příznaky psychického vyčerpání a účinně se tomuto syndromu bránil včasným preventivním opatřením, v našem případě supervizí. METODY: Pro zodpovězení otázky byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie (dotazování, analýza dokumentů) s cílem porozumět lidskému chování z hlediska dané problematiky. Konkrétně tedy byl použit stratifikovaný záměrný výběr. Využita byla technika polostrukturovaného rozhovoru a sekundární analýza dat. Poté následovalo kódování dat a vyhodnocení. VÝSLEDKY: Z provedeného výzkumu vyplynulo, že všichni sociální pracovníci se snaží předcházet vzniku syndromu vyhoření. Ať už ti, u kterých se syndrom objevil, ale také ti, kteří se se syndromem vyhoření ještě nesetkali. Využití supervize přijímají jako účinný nástroj pro podporu a prevenci syndromu vyhoření. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce přispívají současné diskusi o nutnosti a vlivu supervize u sociálních pracovníků. Nejčastější metody a techniky prevence příznaků syndromu vyhoření, které terénní sociální pracovníci využívají.

Klíčová slova:

systemická supervize, syndrom vyhoření, prevence, sociální pracovník
Podobné články

O čem se mluví Kurz zdravého sebevědomí: Přestaňte o sobě pochybovat a víc si věřte
O čem se mluví Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Teorie, praxe, kazuistiky.
Akademické články Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku
Akademické články Role sociálního pracovníka v léčbě závislosti na tabáku
O čem se mluví Sociální práce ve školství se musí šířit


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace