Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Magda Frišaufová, Markéta Geregová

„Šok i osvěžení“: participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole


Medailon autora:

Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Ve výuce a výzkumné činnosti se zabývá tématy spojenými s kritickou sociální prací, genderem, užíváním drog, bezdomovectvím a sociálním bydlením.

Mgr. Markéta Geregová dokončuje doktorské studium tamtéž. Pracuje jako vedoucí Poradenského centra v Brně ve Společnosti Podané ruce s uživateli drog, kteří směřují ke změně. Výzkumně se věnuje zejména participaci a internetovému poradenství.

Abstrakt:

CÍLE: Předkládaný text odpovídá na výzkumnou otázku: „Jaké přínosy a limity má participace expertů ve výuce sociální práce na vybrané vysoké škole z pohledu všech zúčastněných?“ Autorky v něm vycházejí ze své zkušenosti se zapojením lidí, kteří mají zkušenost s užíváním drog a využívali služby sociální práce, do vysokoškolské výuky. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Ve výuce a následně i v tomto článku jsou tito lidé označováni jako experti, což poukazuje na přístup, ve kterém jsou zkušenosti, názory a postoje uživatelů služeb pokládány za významný zdroj vědění v sociální práci. Mezi hlavní východiska patří kritická sociální práce a participativní přístup. METODY: Metodologie je ukotvena v participativním akčním výzkumu, technikou vytváření dat byly fokusní skupiny se studentkami a zapojenými experty. VÝSLEDKY: Mezi hlavními zjištěními jsou diskutovány zejména různorodé vnímaní role expertů, nabourávání stereotypů, nové zdroje vědění a hodnocení míry participace a zplnomocnění. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorky v závěru také uvádí praktická doporučení pro zapojení uživatelů služeb do výuky nejen sociální práce.

Klíčová slova:

kritická sociální práce, participace, uživatelé služeb, vysokoškolská výuka

Podobné články

O čem se mluví Jiná sociální práce je možná
O čem se mluví Za hranice individuálního plánování
Akademické články Case management: aktivní zapojení klienta i pracovníka do spolupráce
Akademické články Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in a North American Context
Akademické články Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace