Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Magda Frišaufová, Markéta Geregová

„Šok i osvěžení“: participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole


Medailon autora:

Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Ve výuce a výzkumné činnosti se zabývá tématy spojenými s kritickou sociální prací, genderem, užíváním drog, bezdomovectvím a sociálním bydlením.

Mgr. Markéta Geregová dokončuje doktorské studium tamtéž. Pracuje jako vedoucí Poradenského centra v Brně ve Společnosti Podané ruce s uživateli drog, kteří směřují ke změně. Výzkumně se věnuje zejména participaci a internetovému poradenství.

Abstrakt:

CÍLE: Předkládaný text odpovídá na výzkumnou otázku: „Jaké přínosy a limity má participace expertů ve výuce sociální práce na vybrané vysoké škole z pohledu všech zúčastněných?“ Autorky v něm vycházejí ze své zkušenosti se zapojením lidí, kteří mají zkušenost s užíváním drog a využívali služby sociální práce, do vysokoškolské výuky. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Ve výuce a následně i v tomto článku jsou tito lidé označováni jako experti, což poukazuje na přístup, ve kterém jsou zkušenosti, názory a postoje uživatelů služeb pokládány za významný zdroj vědění v sociální práci. Mezi hlavní východiska patří kritická sociální práce a participativní přístup. METODY: Metodologie je ukotvena v participativním akčním výzkumu, technikou vytváření dat byly fokusní skupiny se studentkami a zapojenými experty. VÝSLEDKY: Mezi hlavními zjištěními jsou diskutovány zejména různorodé vnímaní role expertů, nabourávání stereotypů, nové zdroje vědění a hodnocení míry participace a zplnomocnění. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorky v závěru také uvádí praktická doporučení pro zapojení uživatelů služeb do výuky nejen sociální práce.

Klíčová slova:

kritická sociální práce, participace, uživatelé služeb, vysokoškolská výuka

Podobné články

O čem se mluví Jiná sociální práce je možná
O čem se mluví Za hranice individuálního plánování
Akademické články Case management: aktivní zapojení klienta i pracovníka do spolupráce
Akademické články Some Components and Dynamics of School Social Work Practice in a North American Context
Akademické články Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace