Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Michaela Límová

Kritická sociální práce – příležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc


Medailon autora:

Mgr. Michaela Límová je absolventkou SŠSP v Praze 10 a Katedry sociální práce na FF UK. Má 25letou praxi jako sociální pracovník. Od roku 2009 let pracuje v sociálních službách v oblasti integrace cizinců. Zabývá se rovněž otázkami institucionalizace sociální práce.

Abstrakt:

CÍLE: Kritická sociální práce, respektive některé z jejích proudů, mohou vnést do praxe českých sociálních pracovníků chybějící vhled antiopresivního a antidiskriminačního paradigmatu. Text se zabývá jednak přínosem tohoto přístupu, jednak výzvami až limity, které daný přístup může mít vzhledem k procesu pomoci. Dále si klade otázky týkající se možného zlepšení klientovy situace a časového horizontu, ve kterém se může konkrétním lidem dostat úlevy od potíží, které je k sociálnímu pracovníkovi dovedly. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Autorka diskutuje převládající diskurz v pohledu na vybrané cílové skupiny a potenciál změny tohoto diskurzu po přijetí kritických hledisek. METODY: Stať má formu přehledového článku, čerpá z odborné literatury a běžných médií, neboť čeští proponenti kritické sociální práce často publikují mimo akademická média. VÝSLEDKY: Pro praxi nosnou strategií může být oprášení přístupů, které jsou někdy řazeny pod kritické směry, jinými autory jsou považovány za postmoderní – antiopresivní, konstrukcionistické a narativní přístupy. Tyto mohou být pozornější k hlediskům klienta samotného. Sociální pracovník z důvodu své zodpovědnosti vůči pomáhajícímu procesu musí reflektovat, kdy navrhuje řešení dobré pro klienta a kdy prosazuje svoje politické přesvědčení. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Stať přispívá k odborné diskusi o kritické sociální práci v ČR s cílem zejména inspirovat praxi sociální práce.

Klíčová slova:

kritická praxe, antiopresivní přístup, narativní přístup, cizinci a menšiny, „expertnost“

Podobné články

Inspirace Capability přístup jako příklad kriticky reflektující praxe sociálních pracovníků
Akademické články Narativní přístup v sociální práci: pomoc skrze reformulaci životních příběhů
Akademické články Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody
Akademické články Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků
Akademické články Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace