Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/5 - 100 let československé sociální práce »

Marie Špiláčková

Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy


Medailon autora:

Doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve výuce i ve výzkumu se zaměřuje na teorie a metody sociální práce zejména s ohledem na historický kontext. Rozvíjí metodologii historického výzkumu v sociální práci. Podporuje odborný diskurz s cílem posílit vědomí a myšlení o historii sociální práce v různých dimenzích.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem článku je zachycení vývoje podnikové sociální práce na území Čech a Moravy v letech 1921–1992, jež probíhala v rámci podnikových sociálních politik. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální politika vytvářela vhodné prostředí pro etablování profesionální sociální práce. V současné odborné literatuře je podniková sociální práce popsána jen útržkovitě, bez vazby na obsah sociální politiky uplatňované v rámci jednotlivých podniků a způsob její realizace. METODY: Zvolená metodologie je v souladu s hermeneutickým pozadím postavena na historickém výzkumu s využitím metod obsahové analýzy a orální historie. VÝSLEDKY: Výsledkem je na vědeckých základech zpracovaná syntéza poznatků o konstituci podnikové sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Ambicí práce je vyplnit bílé místo ve vývoji české sociální práce v prostředí podniků, poskytnout relevantní poznatky odborné veřejnosti, podpořit identitu sociálních pracovníků s jejich profesí, současně kolektivní vědomí a zároveň přispět k rozvoji myšlení o historii sociální práce. Taktéž může motivovat či inspirovat badatele k další navazující práci.

Klíčová slova:

sociální práce, podniky, sociální politika, historický výzkum, Čechy a Morava

Podobné články

Akademické články Social Care in Czechoslovakia in the 70s and 80s of the 20th Century
Akademické články Propojení americké a československé sociální práce na území Čech v letech 1918–1936 prostřednictvím aktivit Alice Masarykové
O čem se mluví Využití psychoterapie v sociální práci
Akademické články Využití archivovaných datových souborů z reprezentativních sociologických výzkumů ve výuce a realizaci sociálního výzkumu
Akademické články The Czech Childcare Policy Model. The Principles, Goals and Functions of Early Childcare Services (0 to 6 years) in the Czech Republic within the Context of European Childcare Policy Goals


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace