Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/5 - 100 let československé sociální práce »

Pavla Kodymová

Propojení americké a československé sociální práce na území Čech v letech 1918–1936 prostřednictvím aktivit Alice Masarykové


Medailon autora:

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., vystudovala sociální práci na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti působí na Katedře sociální práce Fakulty filozofické na Univerzitě Karlově, kde se věnuje se dějinám sociální práce, etice a etickým dilematům a sociální práci s jedinci se zdravotním postižením.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem je přiblížit propojení americké a československé sociální práce v letech 1918 až 1936 v důsledku přímého působení Alice Masarykové, která uvedený proces na území Čech umožnila a významně ovlivnila. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Současně se vznikem československého státu v roce 1918 bylo otevřeno studium na Vyšší škole sociální péče v Praze akcentující metodu případové práce. Postupně došlo k profesionalizaci laicky realizované sociální práce. Proces přechodu umožnila předcházející transatlantická spolupráce koordinovaná Alicí Masarykovou. Současná odborná literatura se propojení a vzájemnému ovlivňování ve vymezeném období i roli A. Masarykové věnuje jen parciálně v rámci svého hlavního tématu. METODY: Pro dosažení cíle byl zvolen historický výzkum s využitím obsahové analýzy. VÝSLEDKY: Syntézou poznatků byly popsány kroky bezprostředně předcházející ustavení profesionální sociální práce na území Čech, a podoba profese určená obdobím utváření teorie sociální práce v rámci nově přebudovaného rakousko-uherského modelu sociální péče s prvky amerického modelu sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Dosažené výsledky umožní sociálním pracovníkům porozumět období přechodu od laické sociální práce k práci profesionální, a to v kontextu klíčových faktorů určujících její počáteční podobu na našem území. Seznámení se s další historií oboru může napomoci rozvíjení pocitu vlastního místa v historii i v budoucím vývoji sociální péče, stejně jako vlastní profesní identity.

Klíčová slova:

sociální práce, případová práce, historický výzkum, Alice Masaryková

Podobné články

Akademické články Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy
Akademické články Social Care in Czechoslovakia in the 70s and 80s of the 20th Century
Akademické články Social Work as a Human Rights Profession in Theory and Practice: Alice Salomon University Response to Violations of Refugees‘ Human Rights in Germany
O čem se mluví Seminář s mezinárodní účastí připomněl 80 let případové sociální práce v ČR
Akademické články Koexistence rozdílných pojetí sociální práce uvnitř jednoho zařízení


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace