Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/6 - Posuzování v sociální práci »

Michaela Vaško

Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí


Medailon autora:

Mgr. Michaela Vaško vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a v současné době studuje doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako vedoucí odboru sociálních věcí a problematikou sociální práce s rodinami se zabývá necelých deset let. Praxi s rodinami má jak v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tak i v sociální službě SAS. Autorka také působí sedmým rokem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde participuje na výuce sociální práce a supervize u studentů oboru Zdravotně sociální pracovník.

Abstrakt:

CÍL: Předkládaný text přináší odpovědi na otázku: „Jakou roli sehrávají sociální pracovníci v proměnlivých přístupech rodičů k léčbě enurézy dětí?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Enuréza (pomočování) je neovladatelný jev obsahu močového měchýře u dítěte ve věku, kdy se již předpokládá, že je tato kontrola samozřejmá. Většinou se jedná o rodiny dysfunkční, které mají s řešením enurézy dítěte problém. U rodičů není vždy samozřejmé, že s dítětem lékaře navštíví, jeho doporučení rozumí a je dodržují. METODY: Pro zodpovězení otázky byla užita kvalitativní výzkumná strategie, metoda několikanásobné případové studie. Metodami sběru dat byly analýzy dokumentů (spisové dokumentace dětí, lékařské zprávy, zprávy od dalších spolupracujících institucí a záznamy ze sociálních šetření) a pozorování. Záměrně byly vybrány tři případy klientských rodin s typologicky odlišnými přístupy k léčbě, které jsou evidovány na orgánu sociálně-právní ochrany dětí. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že přístupy rodičů k léčbě enurézy jsou aktivní nebo ambivalentní až pasivní a závisí na osobnostech a schopnostech rodičů. Role, které zastávají sociální pracovníci při práci s těmito rodinami, jsou motivační, poradenské, aktivizující, podpůrné a kontrolní. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce lze využít v praxi sociální práce v souvislosti s otázkou profesionálního přístupu sociálních pracovníků při práci s klienty, dobrou znalostí metod sociální práce a také vzděláváním sociálních pracovníků.

Klíčová slova:

enuréza, rodina, sociální pracovník, role, sociálně-právní ochrana, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi, behaviorální terapie, strategická terapie, strukturální terapie, silné stránky, terénní práce


m,l;;k


Podobné články

Inspirace Možnosti síťování v sociálně aktivizační službě pro rodiny
Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
O čem se mluví Zahradní terapie jako aktivizační technika pro seniory s demencí
O čem se mluví Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny
O čem se mluví Význam zahradní terapie a bariéry, které brání jejímu rozvoji


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace