Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2019/2 » Publicistické texty k číslu 2019/2 »


Přehled článků


O čem se mluví

avízo

Profesní institut na Vyšší odborné škole sociálně právní

Článek je volně dostupný

Vyšší odborná škola sociálně právní rozšířila svou nabídku ve vzdělávání sociálních pracovníků a pedagogů o...

esej

Profesní identita budoucích sociálních pracovníků jako tekutý písek v rukách vzdělavatelů

Článek je volně dostupný

Jedním z motorů moderního vývoje sociální práce, který lze orientačně datovat od konce 19. století, je hledání odpovědí na otázku, zda sociální...


Fakta, legislativa, dokumenty

kritická úvaha

Vzdělávání v Sociální práci z hlediska akreditačních procesů

Článek je volně dostupný

V tomto krátkém textu bych chtěl podat několik postřehů, které by mohly napomoci strategickým plánům jednotlivých univerzit i jednotlivých pracovišť, které se věnují...

expertiza

Revízia slovenského etického kódexu

Plný text bude dostupný: 31/05/2022

Jeden z výstižných výrokov postmodernej doby znie: „Nie je nič nepotrebnejšie ako včerajšie noviny.“ Nejde tu o popieranie významu dejinných udalostí, ale...

projekt

Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov zamerané na špecifické činnosti nie je na Slovensku doposiaľ koncepčne vyriešené. Za účelom dosiahnutia odbornej...

zpráva z výzkumu

Předčasné odchody ze vzdělávání: příčiny a finanční dopady ve světle výzkumů Agentury pro sociální začleňování

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Reprodukce chudoby a sociálního vyloučení a dlouhodobá nezaměstnanost úzce souvisí mj. s dosaženým formálním vzděláním a kvalifikací pro pracovní trh....

reflexe

Proč neumíme v Česku mluvit o chudobě a nízkých příjmech?

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Několik lidí vycházelo z pražského promítání Hranic práce, trochu s podivem komentovali situaci těch, o kterých film mluvil. Příběhy nízkých mezd za...


Inspirace pro praxi

reflexe

Co studenti a studentky od studia sociální práce očekávají? Co přispívá k nabývání jejich znalostí, dovedností a kompetencí v průběhu studia? Jak mohou přispět vyučující a lektoři?

Plný text bude dostupný: 31/05/2021

Z komentářů studentů v rámci studentské evaluace výuky na Katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen FF UK) v zimním semestru...

inspirace

Peer lektoři ve vzdělávání budoucích profesionálů v péči o duševní zdraví

Článek je volně dostupný

Článek je věnován jednomu z aktuálních trendů v péči o duševní zdraví – zavádění pozice peer lektorů. Stručně v něm nastíníme...

medailon

Jako doma a vzdělání jako cesta k participaci – dva pohledy

Článek je volně dostupný

Jako doma je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde má každý možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální,...

inspirace

ČAS vzdělávání v kontaktní práci

Plný text bude dostupný: 30/03/2020

Česká asociace streetwork, z. s. (ČAS) sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby: terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra a...

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace