Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » Číslo 2015/1 » Publicistické texty k číslu 2015/1 »


Přehled článků


O čem se mluví

reflexe praxe

Za hranice individuálního plánování

Článek je volně dostupný

Pracuji v Terénním programu Ulice[1] jako streetworker s uživateli drog a lidmi poskytujícími placené sexuální služby. Na základě své dlouholeté zkušenosti...

komentář

K financování nestátních neziskových organizací

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

V oblasti sociální práce a sociálních služeb ve velkém rozsahu působí nestátní neziskové organizace (NNO), na jejichž činnosti je tak závislé...

reflexe

Sociální práce je neměřitelná, je neviditelná

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Kdo je sociální pracovník? Co je sociální práce? A co jsou sociální služby? Domnívám se, že v odpovědích na tyto otázky se neshodnu ani já se...

esej

Problematické okolnosti sociálních služeb a rizika transformace jejich rezidenční formy

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Stávající situaci z hlediska kvality, dostupnosti a kapacit sociálních služeb v ČR vnímám jako druhově i regionálně nevyváženou a v podstatě jen částečně...

komentář

Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci

Článek je volně dostupný

Téma zákona o sociálních pracovnících v posledním roce vyvolává značné emoce a bylo výstižně zpracováno z několika zajímavých...

reflexe

Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti

Článek je volně dostupný

V posledních měsících otřásá sociální prací celá řada kauz. „Sociálka“ je propírána v médiích z různých stran,...

analýza

Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Cílem předkládaného článku je nabídnout vybrané poznatky z dotazníkového šetření o hodnocení subjektivního zdravotního stavu bezdomovců (viz...


Fakta, legislativa, dokumenty

expertiza

Individuální plánování sociálních služeb: legislativa a praxe

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Cílem této expertízy je objasnit problematiku individuálního plánování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve...


Inspirace pro praxi

profil

Problematika zaměstnávání osob s trestní minulostí aneb „Máte záznam? Máte smůlu.“

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Podle výzkumu společnosti LMC z ledna a února 2015 plných 55 % zaměstnavatelů uvádí, že lidi se záznamem v Rejstříku trestů nezaměstnávají (LMC, 2015). Požadavek...

profil

Case management ve Sdružení Práh

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Sdružení Práh je organizace, která v Brně funguje od roku 1999. Poskytuje pomoc a podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním z Brna a okolí. Nabízí 6...

profil

Ratolest Brno zapojuje děti do rozhodovacích procesů

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Chránit práva dětí a podporovat jejich bezpečné zapojování se do rozhodovacích procesů, které se jich bezprostředně dotýkají – takový je záměr...

inspirace

Socioterapie jako metoda působení na postoje a jednání klienta

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Úvod Využití socioterapie při poskytování sociálních služeb sociálními pracovníky je doposud málo diskutované téma. Respektive význam, který...

metodický návod

Uplatnění svéprávnosti lidí s postižením jako úkol sociální práce

Plný text bude dostupný: 31/03/2016

Ratifikací Úmluvy o právech osob s postižením (dále jen Úmluva) dne 28. 9. 2009 a jejím publikováním ve Sbírce mezinárodních smluv v únoru 2010...

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace