Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Sociální pracovník/pracovnice (Čáslav)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Městský úřad Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovník/sociální pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 
Požadavky na uchazeče:
 • státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR a znalost jednacího jazyka
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • občanská bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Další požadavky:

 • minimálně ukončené vzdělání sociálního zaměření na VOŠ (DiS.) – dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – k datu nástupu do zaměstnání
 • zvláštní odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – na úseku sociálně-právní ochrany dětí - VÝHODOU
 • praxe na úseku sociálně-právní ochraně dětí - VÝHODOU
 • uživatelskou znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)
 • řidičské oprávnění (B)
 • schopnost samostatného jednání, komunikativní schopnosti, flexibilitu, vysoké pracovní nasazení
 • odpovědnost, pečlivost, spolehlivost
 • nástup od 01/10/2017, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • platové zařazení - dle nařízení vlády č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – platová třída 10
 • místo výkonu práce - Město Čáslav
 • 2 pracovní místa (o jaký typ – co se týče doby trvání – máte zájem sdělíte při výběrovém pohovoru) o jedno na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené) o jedno na dobu neurčitou

Přihláška musí obsahovat náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidenc Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • poskytnutí souhlasu se zpracováním a vedením svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách pro účely tohoto VŘ, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 15/09/2017 včetně (rozhodující je datum přijetí na MěÚ Čáslav) 

Místo a způsob podání přihlášky: Přihlášky se podávají písemně na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková Městský úřad Čáslav Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 286 01 Čáslav Obálku označte „Výběrové řízení – sociální pracovník/sociální pracovnice“ a dále označte výrazným písmem NEOTVÍRAT 

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Lepešková, personalistka, tel. 327 300 230, e-mail: lepeskova@meucaslav.cz.


Kontaktní e-mail: lepeskova@meucaslav.cz
Další informace: http://www.meucaslav.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah3686_48.pdf&original=2017_08_VR_oSPOD.pdf
Datum zveřejnění: 13.8.2017

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander
obalka
Mohou neuro...
B. Sahakian...
obalka
Zítra je...
Tobi Katze
obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace