Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Referent/ka registrace sociálních služeb (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Referent / referentka registrace sociálních služeb v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči  Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 3024, 3025)

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Nástup dle dohody.

Stručný popis činnosti:

 • Odborné posuzování podmínek pro registraci a zrušování registrace poskytovatelům sociálních služeb.
 • Provádění kontroly nad dodržováním podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
 • Zajištění agendy stížností v oblasti sociálních služeb.
 • Analytická činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče a ve zdravotnických zařízeních.
 • Konzultační a poradenská činnost ve vztahu k registraci sociálních služeb.

Požadavky:

 • Uchazeč musí splnit požadované vzdělání uvedené pod bodem 1) a zároveň bodem 2).

1) Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

2) Kvalifikační předpoklad k výkonu činností oprávněné úřední osoby v řízení o přestupcích podle § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru nebo b) vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

 • znalost související platné legislativy, zejména znalost
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
 • zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ)
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu, schopnost jednání s lidmi
 • organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

Vítána:

 • úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
 • praxe v oblasti sociálních služeb, praxe ve veřejné správě

Nabízíme:

 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • podporu profesního růstu
 • program mentoringu
 • 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději dne 29. září 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.


Kontaktní e-mail: Jitka.Steinbachova@praha.eu
Další informace: http://www.praha.cz
Datum zveřejnění: 15.9.2017

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander
obalka
Mohou neuro...
B. Sahakian...
obalka
Zítra je...
Tobi Katze
obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace