Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Sociální pracovník/pracovnice (Štětí)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Tajemník Městského úřadu Štětí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovník Odboru sociálních věcí Městského úřadu Štětí, při projektu „Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám“.
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let, je svéprávná, je bezúhonná
 • ovládá jednací jazyk a splňuje další podmínky pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Požadavky na uchazeče:

 • odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ výhodou
 • organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v kolektivu
 • dobrá znalost práce na PC

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní spojení

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, nebo ověřená kopie)
 • případné další doklady prokazující odbornou znalost a dovednost

Předpokládaný termín nástupu je 1. června 2018, případně dohodou. Platové zařazení: dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve zdění pozdější předpisů, platová třída: 10. Místo výkonu práce je město Štětí. Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání projektu Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám, tj. do 31. 12. 2019.

Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně do 26. 4. 2018 na adresu: Městský úřad Štětí, k rukám tajemníka MěÚ Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí. Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VŘ – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK“. Přihlášku se stejným označením obálky je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Štětí, Mírové náměstí 163, do 26. 4. 2018 do 15.00 hodin. Bližší informace k pracovní pozici: Mgr. Pavla Lípová, tel. 732 931 767.


Kontaktní e-mail: pavla.lipova@steti.cz
Další informace: http://www.steti.cz/content/view/3857/1/
Datum zveřejnění: 12.4.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace