Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Kurátor/ka pro dospělé (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Městská část Praha 10 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa kurátor/ka pro dospělé v referátu kurátorů pro dospělé v oddělení sociální práce v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10.
 
Sjednaný druh práce:
 • kurátor/ka pro dospělé s místem výkonu práce Praha
 • v platové třídě 10
 • čeká Vás zajímavá a různorodá práce s klienty, a to jak v oblasti postpenitenciární péče, tak v rámci terénní sociální práce i při řešení administrativních záležitostí

Nabízíme:

 • možnost dalšího vzdělávání
 • a celou řadu benefitů a výhod

Požadavky na uchazeče:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

 • požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání požadovaný obor, zaměření další kvalifikační požadavky sociální práce, sociální politika nebo obor s obdobným zaměřením - zejména obory uvedené v § 110 odst. (4) písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů splnění podmínek pro výkon práce sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku „správní činnosti v sociálních službách" (lze složit i po nástupu)
 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • praxe na obdobné pozici výhodou
 • organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 4. 5. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa: Úřad městské části Praha 10 Oddělení personální Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: kurátor/ka pro dospělé v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10".


Kontaktní e-mail: monika.chladkova@praha10.cz
Další informace: praha10.cz
Datum zveřejnění: 17.4.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace