Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

referent/ referentka zdravotnictví v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péče Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0351)

Druh: nabízím práci

Popis: Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody. Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. listopadu 2018 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. K obsazení pracovního místa úředníka / úřednice – referenta / referentky zdravotnictví požadujeme: • vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru • znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vše v platném znění • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a jejich řízení o nich, v platném znění • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění • velmi dobrá znalost práce na PC ( MS Word, MS Excel, Internet) • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu • schopnost samostatného rozhodování • analytické schopnosti • přesnost, pečlivost, zodpovědnost Vítána je praxe ve veřejné správě, znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti na úseku zdravotnictví (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání). Nabízíme • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy • pružnou pracovní dobu • osobní příplatek po zkušební době • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku • 5 týdnů dovolené • 3 dny zdravotního volna (sick days) • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina • příspěvek na stravování formou stravenek • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením • příspěvek na penzijní připojištění • příspěvek na kulturní a sportovní vyžití … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod Stručná náplň práce Udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, posuzování podmínek pro jejich udílení. Odborné zpracovávání podkladů pro výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Průběžné vyhodnocování aplikace právních předpisů v praxi a upozornění na možné úpravy právních norem. Řešení přestupků podle ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeni o nich. Výkon státní kontroly v oblasti zdravotnictví. Ukládání pokut poskytovatelům zdravotních služeb nebo subjektům bez oprávnění za porušení povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zabezpečení úkolů souvisejících se zpracováním informací v oblasti zdravotnictví. Příprava písemných podkladů a rešerší. Nakládaní se zdravotnickou dokumentací.


Kontaktní e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
Další informace: Další informace: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?
Datum zveřejnění: 1.11.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace