Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Sociální klíčový pracovník (Jesenicko)

Druh: nabízím práci

Popis:
 
Posláním organizace Spolu pro rodinu v oblasti NRP je pomáhat dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a osobám, které o ně pečují, a to prostřednictvím doprovázení a podpory jejich pěstounů. Každá rodina má svého sociálního - klíčového pracovníka, který je jí přidělen.
 
Tento pracovník:
 • dojednává se zájemcem podobu spolupráce
 • uzavírá s ním Dohodu o výkonu pěstounské péče
 • vstupuje-li pracovník do rodiny, která již má uzavřenou dohodu, postupně se s rodinou seznamuje a mapuje její potřeby
 • rodinu navštěvuje pravidelně, nejméně 1x za dva měsíce
 • sociální - klíčový pracovník rodině poskytuje požadované služby, nebo zajišťuje jejich poskytování externími pracovníky, případně jiným subjektem
 • koordinuje služby, které jsou rodině poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem OSPOD

Klíčové aktivity:

 • Sociální pracovník realizuje činnosti v rozsahu pověření dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, v platném znění
 • Při realizaci výše uvedených činností se řídí platnými právními normami a aktuálními interními metodikami a ostatními předpisy spolku
 • Být k dispozici na služebním telefonu v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin, příp. dle individuální domluvy
 • Sleduje plnění dohod o výkonu pěstounské péče a reviduje průběh pobytu dítěte v pěstounské péči
 • Pravidelné návštěvy dítěte a rodiny - mohou probíhat i v pozdějších odpoledních hodinách a přizpůsobují se časovým možnostem pěstounů
 • Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, komunikace s externími pracovníky
 • Poskytnutí pomoci pěstounům při zajištění osobní péče a vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě
 • Příprava a realizace asistovaných kontaktů dítěte s biologickou rodinou nejen v pracovních dnech
 • Příprava a realizace akcí pro pěstouny a děti (semináře, vzdělávací kluby, vzdělávací víkendy, výlety, dílničky…), - nejen v pracovních dnech
 • Pravidelný kontakt s orgánem sociálně právní ochrany dítěte, úřady, školami a dalšími institucemi a intenzivní propojení s pracovním týmem, účast na případových konferencí
 • Vypracování zpráv o výkonu pěstounské péče jednotlivých rodin (co půl roku), posílá dle vyžádání zprávy k soudu
 • Vedení spisové dokumentace, jak v tištěné, tak v elektronické podobě
 • Účastní se týmových porad a supervizí týmu (supervize probíhají zpravidla v Ostravě)
 • Vzdělává se pro svou profesi v rozsahu nejen požadovaném zákonem
 • Orientuje se v místní síti služeb a institucí
 • Řídí se pokyny vedení spolku a přímých nadřízených

Na danou pozici bude požadováno:

 • Dokončené vzdělání VOŠ nebo VŠ se zaměřením na sociální práci (dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • Schopnost samostatné práce a organizační schopnosti
 • Orientaci v relevantních právních předpisech (zejm. zákon o sociálních službách a zákon o sociálně-právní ochraně dětí) a znalost Standardů kvality SPOD a SS
 • Zodpovědnost, komunikační dovednosti, flexibilitu, odolnost, vysoké pracovní nasazení, schopnost empatie, ochotu dále se vzdělávat a pracovat pod supervizí
 • Samostatnost a současně schopnost spolupráce v týmu, loajalita k organizaci
 • Profesionální vystupování, pružnost a přizpůsobivost
 • Znalost práce na PC (Excel, Word, Power Point, práce s internetem)
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Vítáme:

 • Dobrá orientace v sociálním poradenství
 • Praxe v oboru
 • Zkušenosti z práce s dětmi
 • Kreativita

Strukturovaný životopis, případně relevantní reference, prosím zasílejte e-mailem do 31. 12. 2018 na adresu: veronika.cechova@spoluprorodinu.cz, do předmětu uveďte „výběrové řízení a název pozice“. Případné dotazy na tel. čísle: 733 607 545 - Mgr. Veronika Čechová, organizátor výběrového řízení. Výběrové řízení je dvoukolové, k ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti a kandidátky. Oznámení o negativním výsledku výběrového řízení zasíláme pouze na vyžádání mailem. Vyhrazujeme si právo výběrové řízení prodloužit, případně neobsadit pracovní místo v případě, že uchazeči nenaplní potřeby a očekávání organizace. Spolu pro rodinu, z. s. si vyhrazuje právo na vyřazení přihlášek, které nebudou odpovídat požadovaným náležitostem.


Kontaktní e-mail: veronika.cechova@spoluprorodinu.cz
Datum zveřejnění: 3.12.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace