Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Sociální pracovník OSPOD (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12 přijme sociálního pracovníka na odbor sociálních věcí - oddělení péče o rodinu a děti. 

Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:

 • občan ČR (nebo cizi štátni občan s trvalým pobytem v ČR
 • nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fýzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Další požadavky:

 • stupeň vzdělání - vysokoškolské vzděláni v bakalářském studijnim programu nebo vyšší odborné vzdělání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zněni pozdějších předpisů;
 • obor - zaměření vzdělání sociálni práce, sociálni pedagogika, sociálně-právni činnost, sociálni a humanitárni práce, charitni a sociálni činnost, sociálni patologie, speciálni pedagogika, sociálni péče, sociálni politika;
 • praxe v oblasti sociálně-právni ochrany dětí nebo sociálních služeb vítána
 • výhodou absolvovaný psychoterapeutický sebezkušenostni výcvik; 
 • výborná uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet); 
 • zkouška zvláštni odborné způsobilosti pro správni činnost pri sociálně-právní ochraně dětí výhodou (nutnost složení zkoušky do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru); 
 • řidičský průkaz skupiny ,,B" výhodou; 
 • další dovednosti a osobnostní předpoklady: psychická odolnost, flexibilita; spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a přesnost.

Zaujala-li Vás tato nabidka práce, zašlete svůj strukturovaný životopis nejpozději do 17.12.2018 na e-mailovou adresu nebo poštou na adresu: Městská část Praha 12 - Úřad městské části Odbor lidských zdrojů a platů k rukám Marcely Balounové. Adresa: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany Obálku označte slovy: ,,sociálni pracovník/ice"'.


Kontaktní e-mail: balounova.marcela@.prahal2.cz
Další informace: http://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=65782&fbclid=IwAR2xrMKPTUitLM6eKVOW3chp3b1f2KFZXdJwrSsydj0MvWkWN1SDCeNKTBk
Datum zveřejnění: 11.12.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace