Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (prosinec 2018): Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech

Olga Hubíková

Předmětem studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou či poskytováním dlouhodobé péče. Výzkum se soustředil jednak na otázku, do jaké míry a v jaké podobě je v současné době sociální práce zaměřená na situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech etablována; dále pak na zkušenosti a povědomí o metodě CM u sociálních pracovníků obecně a specificky pak v pomoci klientům v situaci dlouhodobé péče. Součástí studie je i rozšířená teoretická podkapitola zabývající se různými pojetími, modely a postupy CM. Část věnovaná CM dále obsahuje podrobnou prezentaci empirických poznatků orientovaných na různé aspekty využívání CM, včetně podmínek pro uplatňování této metody. Závěrečná syntéza poznatků představuje zavádění sociální práce se situacemi dlouhodobé péče a metody CM jako dvojí inovaci a zahrnuje i soubor základních doporučení týkajících se podmínek a předpokladů pro implementaci CM do sociální práce zaměřené na situace dlouhodobé péče na obecních úřadech.

Celý text monografie lze stáhnout z webových stránek VÚPSV.

Vloženo 9.1.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace