Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (2018): Dopady reformy rodičovských příspěvků v roce 2008 na pracovní zařazení matek

Barbara Pertold-Gebicka

U žen, které čerpají dlouhou rodičovskou dovolenou, dochází k přerušení spojení s trhem práce a výrazným ztrátám lidského kapitálu. Profesní rozvoj matek je tím negativně poznamenán ještě několik let po návratu do práce.

České ženy tráví v mezinárodním srovnání extrémně dlouhou dobu na mateřské a rodičovské dovolené. Po zavedení reformy rodičovských příspěvků v roce 2008 ale průměrná doba, po které se matka vracela na trh práce, klesla o šest měsíců ze 40 měsíců (3,3 let) na 34 měsíců (2,8 let) po narození nejmladšího dítěte.

Čeští rodiče (v praxi většinou matky) měli před i po reformě z roku 2008 nárok na čtyři roky rodičovské dovolené. První tři roky mají garantované pracovní místo v předchozím zaměstnání. Před reformou mohly matky čerpat rodičovský příspěvek ve fixní výši až do čtvrtých narozenin dítěte. Od 1. ledna 2008 si mohly zvolit délku čerpání rodičovského příspěvku do věku 2, 3, nebo 4 let dítěte.

V této studii odhadujeme, že zkrácení doby, trávené na rodičovské dovolené, vedlo k tomu, že matky šest až sedm let po narození dítěte pracovaly v průměru na lepších pracovních pozicích.

Konkrétně to znamená, že středoškolský vzdělané matky dětí ve věku 6–7 let zastávají častěji vysoce kvalifikované pozice (zákonodárci a řídicí pracovníci, specialisté a techničtí a odborní pracovníci) – nárůst o tři procentní body. Závěry studie také dokazují, že jsou tyto matky zaměstnané v zaměstnáních s vyššími platy – v průměru o 530 korun.

Závěry naší studie jsou v souladu s tím, že českým matkám záleží na jejich profesním rozvoji a pokud mají tu možnost, čerpají rodičovskou dovolenou kratší dobu.

Rychlejší návrat z rodičovské dovolené do zaměstnání znamená možnost lepší pracovní pozice i po několika letech. Důvodem je pravděpodobně vyšší úroveň lidského kapitálu, o který žena buď nepřišla v důsledku dlouhé rodičovské dovolené, nebo měla po návratu do práce delší čas na jeho opětovné získávání.

Celý text můžete stáhnout z webových stránek IDEA Cerge-ei.

Vloženo 14.1.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace