Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

Centrum pro rodinné pečující (2019): Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti

Ladislav Průša

Na řešení sociálních a zdravotních důsledků vyplývajících ze stárnutí populace není naše společnost připravena. Kapacita pobytových služeb sociální péče je nedostatečná, terénní sociální služby se nerozvíjejí, kvalita poskytované péče na lůžkách následné péče ve zdravotnických zařízeních je nedostatečná, systém dlouhodobé sociálně zdravotní péče není legislativně upraven, spolupráce praktických lékařů a úředníků úřadu práce s pracovníky sociálních referátů obcí a měst a poskytovateli sociálních služeb je zpravidla špatná. Zkušenosti ze zahraničí signalizují, že klíčovým prvkem efektivního zabezpečení pomoci lidem, kteří jsou závislí na pomoci rodiny nebo profesionálních sociálních a zdravotních služeb, je zajištění koordinace pomoci pečujícím osobám z pozice veřejné správy. V ČR v současné době k žádné koordinaci této pomoci nedochází. Proto Česká asociace pečovatelské služby ve spolupráci se Sociálními službami města Havířova, Městem Uherský Brod a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí přišla s iniciativou na vznik center pro rodinné pečující, která by mohla přispět k řešení aktuálních problémů v této oblasti, zejména k prohloubení spolupráce rodiny a služeb poskytovaných profesionálními poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Cílem studie je charakterizovat efektivnost činnosti těchto center. 

Ke stažení zde.

Vloženo 29.3.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace