Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

HDSP (2018): Sborník Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny

Zuzana Truhlářová a Markéta Píšová (eds.)

Stojíme na prahu velkých změn, které bychom mohli přirovnat ke změnám v 19. století. Tehdy technické inovace změnily manufaktury v moderní závody. Osvícenci zrušili poddanství a robotu a od půdy „osvobození“ rolníci hledali práci ve městech. Rukodělnou výrobu vytlačily stroje a lidská obsluha se stala jen jejich součástí. To umožnilo zaměstnat nekvalifikované dělníky. Co to s lidmi udělalo, karikoval Chaplin ve filmu Moderní doby (1936). Rostla bída a lidé bez práce byli ohrožení na životech. To vyvolalo potřebu sociálního pojištění, sociálních služeb a sociální práci. Městská rada v Chicagu zaměstnává prvního sociálního pracovníka z veřejných zdrojů. V Německu vzniká první sociální pojištění. Měnil se sociální svět a sociální pracovníci v této sociální turbulenci sehráli svou roli. S podobnou sociální situací se setkáme v polovině 21. století. Čeká nás úplná digitalizace a robotizace, která změní poměry na trhu práce. Nevzdělatelní a odborně nepřipravitelní lidé budou rozmnožovat frontu sociálně potřebných. Čeká nás přelidnění zeměkoule a stárnutí obyvatelstva. Ten první proces bude technický – jak lidi nakrmit, ten druhý sociální – jak staré lidi zabezpečit. Dosavadní koncepce důchodového zabezpečení z veřejných zdrojů nebudou ufinancovatelné. Klesající poměr daňových poplatníků k rostoucímu počtu přijímatelům dávek nebude s to naplnit veřejné rozpočty. Čeká nás nedostatek pitné vody, což může vyvolat migraci za pitnou vodou, popřípadě i válku o ní. Globalizace vede ke změnám ve vlastnictví přírodního bohatství, což podporuje migraci ze zemí, kde ekonomicky silní již vše vykoupili a místní obyvatelstvo jim může jen sloužit, nebo ze země utéci. To vše se odráží v trendu, že se oddalují od sebe bohatí a chudí. Příjmové nůžky se rozvírají. Jejich sociální důsledky budou stejně významné ve 21. století, jako byly v 19. století, a proto lze očekávat, že doba si vyžádá stejně významné sociální počiny. K nim jistě bude patřit i rostoucí potřeba kvalitní sociální práce a armády profesionálních sociálních pracovníků s potřebným vzděláním. Profese sociální práce musí do té doby vyrůst ze svých „pečovatelských“ plenek a společnosti nabídnout vysoce profesní podporu při sociálních změnách jako důsledku v technickém, ekonomickém a sociálním světě. Můžeme již dnes očekávat, že poroste význam sociálního poradenství, manažerství a podpory v procesech sociálního začleňování. V tomto směru byla významná i tato konference, organizovaná Ústavem sociální práce Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové, konané po auspicií tolika významech kolegů. Naši zkušení i mladí kolegové ve svých příspěvcích upozorňují na řadu sociálních změn a problémů spojených s touto novou etapou „Moderní doby“. Jejich příspěvků by si měli všimnout pedagogové našich škol sociální práce a mladé adepty na řešení sociální práce v nových podmínkách připravit. 

Igor Tomeš, 

FF UK, katedra sociální práce

Vloženo 4.6.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace