Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

MPSV (2017): Analýza dopadů nedostačujícího bydlení na školní a další problémy dětí v ČR

MEDIAN s.r.o.

V rámci přípravy Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 a návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení vzniklo množství analytických a výzkumných materiálů. Na jejich tvorbě ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracovalo například s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, Technologickou agenturou ČR, Fakultou architektury ČVUT či s Akademií věd ČR.

Úvod a cíle projektu:

Projekt se zaměří na problematiku dětí vyrůstajících v nevyhovujícím bydlení a vlivu zmíněného faktoru především na vzdělanostní charakteristiky dítěte. Projekt si klade za cíl analyzovat zde zmíněné výzkumné otázky:

  1. Počet a věk dětí vyrůstajících v nevyhovující prostředí - úvodní kapitola souhrnně popíše daný problém. Výsledné hodnoty budou zobecněny na celou populaci České republiky. Pomocí základních deskriptivních metod budou definovány počty dětí vyrůstajících v nevyhovujících podmínkách.
  2. Studijní výsledky, výchovné a rodinné problémy dětí vyrůstající v nevyhovujícím prostředí - studie zaměřená na porovnání studijních výsledků, preference dosaženého vzdělání dětí, které žily v nevyhovujících bytových podmínkách a dětí, které v těchto podmínkách nežily. Kromě získaného vzdělání poměřuje školní výsledky formou kázeňských problémů ve škole, ztrátou sociálních kontaktů, ale i neschopností rodičů motivovat či zajistit vhodné prostředí pro studium. Samotný fakt nevyhovujícího bydlení by mohl být základním motivem, který vytváří nepříznivé prostředí pro studijní život.
  3. Studijní a pracovní charakteristiky dětí vyrůstajících v nevyhovujícím prostředí (retrospektivní pohled) - studie analyzuje, zda dospívání v nevyhovujícím prostředí má vliv na dosažené vzdělání, výběr studia a následné pracovní uplatnění na trhu práce z pohledu najití vhodného zaměření i oboru studia. V negativním smyslu se studie zaměřuje, zda po ukončení studia měly děti vyrůstající v nevyhovujícím prostředí problémy s najitím zaměstnání.
  4. Možnosti řešení situace dětí v nevyhovujících bytových podmínkách - samotná práce si neklade za cíl jen popsat danou situaci, ale najít východiska ze zjištěných poznatků. V prvé řadě navrhnout systémové nástroje, které mohou předcházet propadu části rodin do příjmové chudoby, která pak nutně vede k volbě nevyhovujícího bydlení pro svoji rodinu. Dále navrhnout postup, jak řešit problémy rodin s dětmi, které již v nevyhovujících bytových podmínkách bydlí.

Dané shrnutí by mělo být ve formě tzv. best practises nebo návrhů politiky v dané oblasti.

Celý výzkum si můžete přečíst zde.

Vloženo 2.12.2019

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace