Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (říjen 2012): Jaký důchod nás čeká? Alternativy vývoje státního průběžného důchodového systému

Ondřej Schneider

Český důchodový systém, který doposud funguje jako čistě průběžný systém, přerozděluje zhruba 9% HDP. Přes zvyšování věku pro odchod do důchodu a přes krátkodobou změnu valorizačního mechanismu je pravděpodobné, že schodky v rámci důchodového systému se budou postupně zvyšovat. Šok ze stárnutí obyvatelstva bude v příštích dekádách tak prudký, že při zachování dnešních parametrů nebude možné se vyhnout vysokému zadlužení vlády.

Vláda se bude pravděpodobně snažit zadlužování bránit. Vláda může zvýšit odvody do důchodového systému, které mají povahu daní. Jinou možností je snižování poměru vyplácených důchodů a průměrných mezd. Při zachování současného profilu náhradového poměru by totiž důchodový systém byl trvale ve schodku a postupně by kumuloval vysoký dluh. Alternativou je dlouhodobé snižování náhradového poměru v celém věkovém profilu, tedy i u nástupního důchodu. K udržení vyrovnané bilance důchodového systému by bylo podle našich odhadů nutné, aby nástupní poměr důchodu k průměrné mzdě klesl z dnešní úrovně zhruba 45% hrubé mzdy na hladinu přibližně 35% v roce 2030 a 25% v roce 2050. Takové snížení důchodů z průběžného systému zvýrazňuje potřebu zajištění příjmu v důchodu i z jiných, nestátních zdrojů.

Celý text této krátké studie lze zdarma stáhnout na webových stránkách IDEA.

 

Vloženo 24.10.2012

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace