Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

ČSÚ (září 2013): Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v ČR v roce 2012

Souhrnné makroekonomické hodnocení roku 2012, výběr ze sociálních statistik, produkční výkonnost odvětví ekonomiky a jejich finanční zdraví, ekonomická vyspělost regionů ČR a problémy s konvergencí, odlišnost demografického vývoje v České republice oproti zemím Evropy – tato a další témata jsou rozebírána v obsáhlé studii, kterou jako každý rok vydává analytický útvar ČSÚ.

Změny, jimž prošla ekonomika České republiky v posledních čtyřech letech, měly vliv nejen na její pozici v žebříčku jiných evropských zemí, ale i na kvalitu života jejích obyvatel. Autorský tým tak oproti předchozím letům klade větší důraz na rozbor statistických dat sociálního charakteru a některá témata jsou zařazena zcela nově. Například demografický vývoj v ČR je hodnocen ve všech nejdůležitějších parametrech v mezinárodním srovnání, včetně migrace a ilegálního přistěhovalectví. Kapitola obsahuje i propočty poměru ekonomicky aktivních a ekonomicky neaktivních obyvatel, tj indexu ekonomické závislosti a jeho změn v budoucnu. Analyzuje však také např. rozdíly v naději dožití podle toho, jakého stupně vzdělání člověk dosáhl. Trend v uzavírání sňatků v ČR je sice znám, studie však pracuje i s méně známým ukazatelem prvosňatečnosti... 

Celý text analýzy lze zdarma stáhnout z webových stránek ČSÚ.

 

Vloženo 16.9.2013

... všechny výzkumy

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace