Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (říjen 2013): Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi

Libor Musil, Olga Hubíková, Jana Havlíková, Kateřina Kubalčíková

Od ledna 2012 byla zahájena implementace reformy pomoci osobám v hmotné nouzi (HN), která zahrnovala hluboké změny organizačního charakteru i změny v parame-trech poskytování sociální pomoci v HN. Cílem naší monografie bylo zachytit situaci...
zobrazit celý text

ČSÚ (září 2013): Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v ČR v roce 2012

Souhrnné makroekonomické hodnocení roku 2012, výběr ze sociálních statistik, produkční výkonnost odvětví ekonomiky a jejich finanční zdraví, ekonomická vyspělost regionů ČR a problémy s konvergencí, odlišnost demografického...
zobrazit celý text

VÚPSV (srpen 2013): Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči

Ladislav Průša

Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjemcům příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto hodnocení a následně bude vyhodnocena...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2013): Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012

Jan Vlach, Ladislav Průša, Július Szabo, Tomáš Pavlíček

Počet sebezaměstnaných se v krizových letech 2008-2012 zvýšil o 9 %, produktivita jejich práce reálně klesla o 2,5 %. Vysoký přírůstek zaznamenaly manuální činnosti. Podíl sebezaměstnaných na zaměstnanosti ve výši 18 % v roce 2011 patřil...
zobrazit celý text

ČSÚ (červenec 2013): Postavení českého trhu práce v rámci EU

Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Ta má v horizontu této dekády za cíl zvýšení míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 % a...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2013): Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace

Renáta Halásková

Cílem monografie je vymezit sociální služby v ČR jako významný segment služeb veřejných v období, kdy u řady těchto služeb dochází k liberalizaci a privatizaci. Pozornost je věnována standardizaci služeb všeobecně i standardizaci sociálních...
zobrazit celý text

ČSÚ (červenec 2013): Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob jejich zacházení s penězi. Nejvýraznější změnou byl silný příklon ke spotřebě vyvolaný pestrou škálou stimulů i...
zobrazit celý text

VÚPSV (červenec 2013): Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 - 2011

Jan Vlach, Tomáš Kozelský

Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení, podílu práce na...
zobrazit celý text

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace