Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

VÚPSV (říjen 2012): Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009)

Ondřej Hora, Tomáš Sirovátka

Cílem monografie bylo identifikovat, nakolik jsou opatření aktivní politiky zaměst¬nanosti a dalších politik efektivní při zmírňování rizik vyplývajících z dopadů krize. Porovnáváme přitom efekty opatření aktivní politiky...
zobrazit celý text

IDEA (říjen 2012): Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře?

Ondřej Schneider, Jiří Šatava

Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází nejrozsáhlejší změnou od roku 1995. V roce 2013 by mělo dojít k vytvoření „druhého pilíře“ českého důchodového systému. Pomocí dobrovolného...
zobrazit celý text

ČSÚ (říjen 2012): Zahájeno publikování definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Dnem 3. 10. 2012 začíná Český statistický úřad (ČSÚ) prezentovat definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). Zveřejňování výsledků bude vzhledem k jejich rozsahu postupné. Během...
zobrazit celý text

VÚPSV (říjen 2012): Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy

Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková

Monografie přináší pokud možná co nejúplnější rozbor platných právních předpisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k...
zobrazit celý text

ČSÚ, S.A.D., APSS (září 2012): Výsledky sčítání bezdomovců

Český statistický úřad (ČSÚ) se ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR (S.A.D.) a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) pokusil v rámci sčítání lidu v celé zemi zmapovat život lidí bez domova....
zobrazit celý text

ČSÚ (srpen 2012): Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v České republice v roce 2011

ČSÚ obnovil publikování pravidelné roční obsáhlé analýzy, která nesla název „Tendence a faktory makroekonomického vývoje České republiky“. Oproti její podobě z předchozích let je však tentokrát...
zobrazit celý text

FSS OU realizuje projekt "Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií"

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě realizuje projekt „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080 financovaný z...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Kde je v ČR nejlepší výzkum?

Štěpán Jurajda, Daniel Münich

Předkládaný přehled poskytuje relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku: Na kterých pracovištích v ČR se realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum v určitém vědním oboru? Bylo by zásadní chybou naše...
zobrazit celý text

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace