Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (2012): Kde je v ČR nejlepší výzkum?

Štěpán Jurajda, Daniel Münich

Předkládaný přehled poskytuje relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku: Na kterých pracovištích v ČR se realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum v určitém vědním oboru? Bylo by zásadní chybou naše...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Kde hledat příčiny přeplněných věznic

Libor Dušek

V posledních 10 letech razantně vzrostl počet vězňů z 13 000 na 20 500 a nedostačující kapacita věznic se stala vážným problémem. Podle nové studie Libora Duška za současným přeplněním českých věznic stojí především...
zobrazit celý text

NÚV (2012): Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Pavlína Šťastnová, Petra Drahoňovská

Publikace shrnuje nejdůležitější aspekty kariérového rozhodování náctiletých, zjištěné dotazníkovým šetřením provedeným na jaře 2011 u 1 655 žáků základních a 935 žáků středních škol, a to...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Chránená práca pre občanov so zdravotným postihnutím v Európskej únii a odporúčania pre Slovenskú republiku

Kvetoslava Repková, Daniela Kešelová

Práca sa zaoberá vývojom modelov podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v národnom a medzinárodnom kontexte. Autorky v nej reagujú na nepriaznivú situáciu v ekonomickom statuse osôb so zdravotným postihnutím, z ktorých je...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Vzdelávanie zamestnancov v aplikačnej praxi zamestnávateľských subjektov

Daniela Kešelová

Hlavným cieľom empirického prieskumu bolo analyzovať realizáciu vzdelávania a rozvoja pracovnej sily v podnikoch s osobitným dôrazom na získanie poznatkov v oblasti uplatňovania vybraných ustanovení Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z.z. o...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Presun úrazového poistenia na komerčnú sféru

Teodor Hatina, Beata Perichtová

Obsahom správy je informácia o realizácii a výsledkoch prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory a postoje kľúčových aktérov a zainteresovaných subjektov k načrtnutým alternatívam úrazového poistenia a k jeho čiastkovým...
zobrazit celý text

VÚPSV (2012): Koordinovaná rehabilitace

Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková

Koordinovaná rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Za základní faktor úspěšné...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Češky - nevyužitý potenciál země

Klára Kalíšková, Daniel Münich

V této studii autoři srovnávají trendy v ekonomickém zapojení lidských zdrojů v ČR a nabízí unikátní mezinárodní srovnání s Francií, Velkou Británií a USA. Odhalují méně známé...
zobrazit celý text

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace