Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IDEA (2012): Kde hledat příčiny přeplněných věznic

Libor Dušek

V posledních 10 letech razantně vzrostl počet vězňů z 13 000 na 20 500 a nedostačující kapacita věznic se stala vážným problémem. Podle nové studie Libora Duška za současným přeplněním českých věznic stojí především...
zobrazit celý text

NÚV (2012): Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Pavlína Šťastnová, Petra Drahoňovská

Publikace shrnuje nejdůležitější aspekty kariérového rozhodování náctiletých, zjištěné dotazníkovým šetřením provedeným na jaře 2011 u 1 655 žáků základních a 935 žáků středních škol, a to...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Chránená práca pre občanov so zdravotným postihnutím v Európskej únii a odporúčania pre Slovenskú republiku

Kvetoslava Repková, Daniela Kešelová

Práca sa zaoberá vývojom modelov podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v národnom a medzinárodnom kontexte. Autorky v nej reagujú na nepriaznivú situáciu v ekonomickom statuse osôb so zdravotným postihnutím, z ktorých je...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Vzdelávanie zamestnancov v aplikačnej praxi zamestnávateľských subjektov

Daniela Kešelová

Hlavným cieľom empirického prieskumu bolo analyzovať realizáciu vzdelávania a rozvoja pracovnej sily v podnikoch s osobitným dôrazom na získanie poznatkov v oblasti uplatňovania vybraných ustanovení Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z.z. o...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Presun úrazového poistenia na komerčnú sféru

Teodor Hatina, Beata Perichtová

Obsahom správy je informácia o realizácii a výsledkoch prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory a postoje kľúčových aktérov a zainteresovaných subjektov k načrtnutým alternatívam úrazového poistenia a k jeho čiastkovým...
zobrazit celý text

VÚPSV (2012): Koordinovaná rehabilitace

Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková

Koordinovaná rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Za základní faktor úspěšné...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Češky - nevyužitý potenciál země

Klára Kalíšková, Daniel Münich

V této studii autoři srovnávají trendy v ekonomickém zapojení lidských zdrojů v ČR a nabízí unikátní mezinárodní srovnání s Francií, Velkou Británií a USA. Odhalují méně známé...
zobrazit celý text

NCSS a VÚPSV (2012): Optimalizace sociálních služeb

Petr Víšek, Ladislav Průša

Cílem předložené monografie je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze této oblasti vytvoření komunikační platformy. Jejím cílem není kritika nebo konfrontace praktických kroků MPSV a jeho legislativních...
zobrazit celý text

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace