Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

CVVM (duben 2013): Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR

Jan Červenka

V březnu 2013 CVVM v rámci svého šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány postoje k tomu, zda je cizinců žijících v ČR příliš mnoho či...
zobrazit celý text

VÚPSV (duben 2013): Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí

Jan Vlach, Tomáš Kozelský

Monografie definuje: - datové zdroje pro sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru, - metodiku: sledování nákladů práce, propočtu podílu práce na nákladech, propočtu jednotkových nákladů...
zobrazit celý text

VÚPSV (březen 2013): Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí

Danica Schebelle, Milada Horáková

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo vypracování vhodného nástroje sociologického šetření pro realizaci dlouhodobého a periodického, popřípadě ad hoc...
zobrazit celý text

VÚPSV (únor 2013): Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze

Ivana Šimíková

V posledních letech roste mezi experty výzkumný zájem o systémy sociální pomoci, jakým je v kontextu České republiky systém hmotné nouze. Tento systém byl donedávna považován za reziduální a za stěžejní zejména...
zobrazit celý text

CVVM (únor 2013): Názor na důchodový systém a jeho reformu

Martin Ďurďovič

Do prosincového šetření CVVM byl zařazen blok otázek týkajících se názorů na důchodový systém v ČR. Tato tisková zpráva prezentuje souhrnnější analýzu toho, jak se občané staví k současnému důchodovému...
zobrazit celý text

IVPR (leden 2013): Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2013

Rastislav Bednárik

Príručka sa skladá z tabuliek  – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba...
zobrazit celý text

Projekt ZSF JU: Sociální determinanty zdraví u vybraných cílových skupin

Projekt, který financuje Zdravotně sociální fakulta účelově vázanými prostředky pro rozvoj vědy a výzkumu (číslo: SDZ2012_002), byl zahájen v listopadu roku 2012 (předpokládaný konec je v červnu 2015). Jeho hlavním cílem je prozkoumat...
zobrazit celý text

VÚPSV (prosinec 2012): Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011

Tomáš Sirovátka, Markéta Horáková, Robert Jahoda, Pavel Kofroň

V současném období dochází v důsledku souběhu více vlivů ke zvýšení ekonomické zátěže českých domácností a tak může docházet u skupin se středními příjmy k vyšší ekonomické zátěži a u...
zobrazit celý text

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace