Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

ČSÚ (říjen 2012): Zahájeno publikování definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Dnem 3. 10. 2012 začíná Český statistický úřad (ČSÚ) prezentovat definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). Zveřejňování výsledků bude vzhledem k jejich rozsahu postupné. Během...
zobrazit celý text

VÚPSV (říjen 2012): Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy

Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková

Monografie přináší pokud možná co nejúplnější rozbor platných právních předpisů zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením v České republice. Zjištěné poznatky mohou přispět k...
zobrazit celý text

ČSÚ, S.A.D., APSS (září 2012): Výsledky sčítání bezdomovců

Český statistický úřad (ČSÚ) se ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR (S.A.D.) a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) pokusil v rámci sčítání lidu v celé zemi zmapovat život lidí bez domova....
zobrazit celý text

ČSÚ (srpen 2012): Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v České republice v roce 2011

ČSÚ obnovil publikování pravidelné roční obsáhlé analýzy, která nesla název „Tendence a faktory makroekonomického vývoje České republiky“. Oproti její podobě z předchozích let je však tentokrát...
zobrazit celý text

FSS OU realizuje projekt "Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií"

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě realizuje projekt „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080 financovaný z...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Kde je v ČR nejlepší výzkum?

Štěpán Jurajda, Daniel Münich

Předkládaný přehled poskytuje relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku: Na kterých pracovištích v ČR se realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum v určitém vědním oboru? Bylo by zásadní chybou naše...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Kde hledat příčiny přeplněných věznic

Libor Dušek

V posledních 10 letech razantně vzrostl počet vězňů z 13 000 na 20 500 a nedostačující kapacita věznic se stala vážným problémem. Podle nové studie Libora Duška za současným přeplněním českých věznic stojí především...
zobrazit celý text

NÚV (2012): Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Pavlína Šťastnová, Petra Drahoňovská

Publikace shrnuje nejdůležitější aspekty kariérového rozhodování náctiletých, zjištěné dotazníkovým šetřením provedeným na jaře 2011 u 1 655 žáků základních a 935 žáků středních škol, a to...
zobrazit celý text

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace