Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuální výzkumy

IVPR (2012): Chránená práca pre občanov so zdravotným postihnutím v Európskej únii a odporúčania pre Slovenskú republiku

Kvetoslava Repková, Daniela Kešelová

Práca sa zaoberá vývojom modelov podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v národnom a medzinárodnom kontexte. Autorky v nej reagujú na nepriaznivú situáciu v ekonomickom statuse osôb so zdravotným postihnutím, z ktorých je...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Vzdelávanie zamestnancov v aplikačnej praxi zamestnávateľských subjektov

Daniela Kešelová

Hlavným cieľom empirického prieskumu bolo analyzovať realizáciu vzdelávania a rozvoja pracovnej sily v podnikoch s osobitným dôrazom na získanie poznatkov v oblasti uplatňovania vybraných ustanovení Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z.z. o...
zobrazit celý text

IVPR (2012): Presun úrazového poistenia na komerčnú sféru

Teodor Hatina, Beata Perichtová

Obsahom správy je informácia o realizácii a výsledkoch prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť názory a postoje kľúčových aktérov a zainteresovaných subjektov k načrtnutým alternatívam úrazového poistenia a k jeho čiastkovým...
zobrazit celý text

VÚPSV (2012): Koordinovaná rehabilitace

Daniela Bruthansová, Věra Jeřábková

Koordinovaná rehabilitace představuje vzájemně provázaný proces léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace, jehož hlavním cílem je minimalizovat důsledky postižení jedince. Za základní faktor úspěšné...
zobrazit celý text

IDEA (2012): Češky - nevyužitý potenciál země

Klára Kalíšková, Daniel Münich

V této studii autoři srovnávají trendy v ekonomickém zapojení lidských zdrojů v ČR a nabízí unikátní mezinárodní srovnání s Francií, Velkou Británií a USA. Odhalují méně známé...
zobrazit celý text

NCSS a VÚPSV (2012): Optimalizace sociálních služeb

Petr Víšek, Ladislav Průša

Cílem předložené monografie je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze této oblasti vytvoření komunikační platformy. Jejím cílem není kritika nebo konfrontace praktických kroků MPSV a jeho legislativních...
zobrazit celý text

CVVM (2012): Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR

V rámci svého březnového šetření CVVM zkoumalo názory české veřejnosti na to, jak by se mělo přistupovat k zaměstnávání cizinců. Konkrétně šetření zjišťovalo obecný postoj občanů k zaměstnávání cizinců a...
zobrazit celý text

VÚPSV (2012): Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu

Jana Barvíková, Jana Paloncyová, Jana Machová

Tato studie byla zpracována s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v souvislosti s řešením projektu HC 209/11 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o...
zobrazit celý text

« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »|

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace